Regeneracja w pentagramie

Nowa progresywna metoda regeneracji zwrotnej powstała w oparciu o zasady terapii bioinformacyjnej i holistyczne podejście do człowieka. Korzysta ona z najnowszych doświadczeń psychotroniki, fitoterapii, homeopatii, krystaloterapii i biorezonansu. Nośnikiem bioinformacji jest wieloskładnikowy ekstrakt roślinny, skomponowany według określonego systemu tak, by doprowadzał wszystkie procesy życiowe w organizmie do stanu równowagi. Efektem tego jest całkowite wzmocnienie odporności organizmu oraz zharmonizowanie osobowości człowieka. Każda roślina,minerał i pozostałe substancje, które można wykorzystać w regeneracji,działają najskuteczniej w określonym stopniu rozrzedzenia. Jest to główna zasada, w oparciu o którą tworzone są nasze preparaty. Preparaty bioinformacyjne powstałe na podstawie tej nowej metody działają na organizm ludzki jednocześnie na kilku poziomach. Roślinne substancje aktywnie wpływają bezpośrednio na organy ciała poprzez połączenia kanałów energetycznych, a składniki informacyjne przy pomocy biorezonansu likwidują przyczynę choroby już w polu informacyjnym człowieka. Dzięki efektowi współdziałania wykazują największą skuteczność. Organizm uzyskuje równowagę poprzez symptomy zwrotne wcześniejszych schorzeń.

Cały system regeneracji zwrotnej Energy tworzy pięć podstawowych preparatów regeneracyjnych o szerokim spektrum działania, które uzupełniają się wzajemnie i przeznaczone są do regeneracji wszystkich ważnych obszarów organizmu człowieka. Pod pojęciem działania “szerokospektralnego” rozumiemy fakt, że każdy preparat regeneruje kilka poziomów jednocześnie. Wielką zaletą jest twórcze wykorzystanie poszczególnych preparatów i prostota systemu, co sprawia że każdy może sam profilaktycznie troszczyć się o własne zdrowie.

 

Podstawowe zasady

Harmonia

Zdrowie absolutne nie istnieje. W celu utrzymania optymalnej kondycji należy wzmacniać te układy, które za pozostałymi nie nadążają.

Rysunek przedstawia granice, w obrębie których można się poruszać aby czuć się zdrowo. W chwili przekroczenia granicy harmonii, wkraczamy w stan choroby. Wpływ negatywnych czynników sprawia, że harmonia w naszym organizmie słabnie. Jeżeli negatywny stan trwa dłużej, organizm przechodzi do stanu przewlekłego, stałej dysharmonii. Głęboki niedobór energetyczny i dysharmonia przejawiają się syndromem przemęczenia i szeregiem innych poważnych chorób.

Początki dysharmonii i choroby rozpoczynają się zawsze w zaburzeniach energetyki organizmu. Bez odpowiedniej ilości energii nic nie działa prawidłowo,nic nie jeździ, nic się nie porusza. Dlaczego więc świat biologiczny miałby być wyjątkiem, dlaczego nie miałyby w nim rządzić prawa energii? Chodzi o zrozumienie podstawowej zasady egzystencji człowieka i życia we wszechświecie. Nawet wszechświat nie może istnieć bez energii! Dawne cywilizacje wychodziły z takiego założenia już przed tysiącami lat. Ich naturalna wiedza i sposoby regeneracji człowieka funkcjonowały na wysokim poziomie, nie tylko na wschodzie.

Chińczycy posiedli wiedzę o strukturze energetycznej człowieka, i wiedzieli, że dokładnie tak, jak istnieje obieg krwionośny czy limfatyczny, organizm ludzki posiada również obieg energetyczny.

Tak jak płynie krew w żyłach i tętnicach, przepływa energia przez specjalne kanały energetyczne – meridiany. Niektórzy ludzie nie są wystarczająco przekonani o istnieniu dróg energetycznych, pomimo iż wiadomości na ten temat pojawiają się już w kilku medycynach wschodnich. Kanały i punkty nazywane są, co prawda, inaczej, ale to najważniejsze zawsze się zgadza, czy to w medycynie chińskiej, hinduskiej czy innej.

Naukowcy francuscy udowodnili, że meridiany (kanały energetyczne) rzeczywiście istnieją. W miejscach, gdzie powinny się znajdować, wstrzyknęli pod skórę substancję radioaktywną i dzięki scyntygrafii wiedzieli, że organizm ludzki przeplata dwanaście meridianów jak doskonały “układ rzeczny” – dokładnie w tych miejscach, które tradycyjna medycyna chińska zna już od trzech tysięcy lat.

Jedną z podstawowych zasad filozofii chińskiej jest współpraca dwóch energii –jing i jang, symbolizowane są one kosmiczną zasadą monady. (patrz rys.2)

Rys. 2 – Symbol harmonii “jing i jang”

Jing i jang symbolizują dwie przeciwstawne energie,które tworzą całość. Każda z tych dwóch sił zawiera w sobie początek tej drugiej, którego nigdy nie da się stłumić, a jedna energia bez drugiej nie mogłaby się przejawić.

Symbol przedstawia ciągłą zmianę, której wszystko podlega i przekształca się zawsze w zupełną odwrotność, jak np. ciepło w zimno lub wzrost w rozpad.

Część ciemna przedstawia pasywną zasadę żeńską jin,którą charakteryzuje kobiecość, wrażliwość, intuicja a w postępowaniu nie jednokrotnie mądrzejsza taktyka wyczekiwania. Odwrotnością jest jednak ekspansywny wybuch, cecha jasnej części monady – aktywna energia jang, typowa dla zasady męskiej. Charakterystyczne dla niej jest dynamiczne i szybkie otwarcie na zewnątrz, agresywność, myślenie analityczne. Jest siłą napędową przemian.

 

Zasada pentagramu

Według nauk starożytnych Chińczyków we wszechświecie istnieje pięć podstawowych typów energii, które wpływają na jego skład,współpracę energetyczną planet a w efekcie również Ziemi. Chińczycy znaleźli na naszej planecie ich jakościowo zgodne symboliczne oznaki,wyrażone pięcioma elementami – ogień, woda, metal, drzewo i ziemia.Pięć elementów odzwierciedla się w różnych oznakach świata materialnego, tak samo jak w życiu człowieka. Człowiek (mikrokosmos)jako element wszechświata (makrokosmosu) łączy w sobie wszystkie pięć elementów w określonych kombinacjach. One wpływają na jego równowagę psychiczną, emocjonalną i stan zdrowia.

Rys.3 – Rozeta Pentagramu – Schemat piątki wszechobecnych sił napędowych (elementów) wg tradycyjnej filozofii i medycyny chińskiej, które połączone są trzema stosunkami wzajemności –tworzenie, destrukcja i panowanie. Współdziałanie sił – drzewa, ognia,ziemi, metalu i wody – oznacza harmonię przynoszącą zdrowie.

Rozeta pentagramu jest schematem energetycznego programu organizmu. Przedstawia stosunki pomiędzy dynamiką przyrody a dynamiką ludzkiego organizmu. Strzałki pokazują, jak wpływają na siebie wzajemnie poszczególne elementy.

Każdy element wytwarza energię dodatnią dla tego następnego, a w kierunku przeciwnym co drugą pozycję, działają destrukcyjnie. Strzałki wewnętrzne przedstawiają tzw. strefę panowania bądź rozgwiazdę energetyczną, która demonstruje sytuację, że wszystko zależy od wszystkiego.

W symbolicznej rozecie każdemu elementowi przyporządkowano konkretny organ i jego parzystego współpracownika, pierwiastek, właściwość, zmysł, porę roku i preparat z grupy koncentratów Pentagramu© i infokosmetyki Energy. Tych pięć podstawowych preparatów Pentagramu© przedstawia działanie na pięć poziomów organizmu (pięć stopni do zdrowia), a swymi właściwościami pokrywa wszystkie dwanaście podstawowych kanałów energetycznych (meridianów) co wpływa na procesy detoksykacji i regeneracji organizmu człowieka. System pięciu elementów i ich wzajemnego wpływu ułatwia zrozumienie całej zasady Pentagramu preparatów Energy a rysunek nr 2 w prosty sposób posłuży jako instrukcja podczas regeneracji.

Szczegółowy opis elementów i poszczególnych pierwiastków:

DRZEWO

symbolizuje wzrost i budowę substancji

Organy: wątroba – pęcherzyk żółciowy

Produkt Energy: Regalen – Protektin

Kolor: zielony, niebieskawy

Smak: kwaśny

Cecha: gniew, złość, agresja, małostkowość, wytrwałość

Wskaźnik: oczy

Pora roku: wiosna 15.02. do 14.05.

Zmysł: wzrok

Klimat: wiatr

OGIEŃ

reprezentuje ciepło, żar

Organy: serce – jelito cienkie

Produkt Energy: Korolen - Ruticelit

Kolor: fioletowy, czerwony

Smak: gorzki

Cecha: radość, śmiech, sadyzm, obawy, stagnacja mowy

Wskaźnik: język

Pora roku: lato 15.05. do 14.07.

Zmysł: mowa, dotyk

Klimat: ciepło

ZIEMIA

symbolizuje przyjmowanie, ale jest również elementem niszczącym

Organy: śledziona – trzustka - żołądek

Produkt Energy: Gynex - Cytovital

Kolor: żółty, brązowy

Smak: słodki

Cecha: sympatia, dociekliwość, niepokój, napięcie nerwowe, odpowiedzialność, pedanteria

Wskaźnik: usta

Pora roku: przełom lato - jesień 15.07. do 14.09.

Zmysł: smak

Klimat: wilgoć

METAL

symbolizuje twardość, ekspansywność i obronę

Organy: płuca – jelito grube

Produkt Energy: Vironal - Droserin

Kolor: czerwony, biały

Smak: pikantny

Cecha: przygnębiający smutek, niepokój, poczucie sprawiedliwości, drażliwość, płaczliwość

Wskaźnik: nos

Pora roku: jesień 15.09. do 14.11.

Zmysł: węch

Klimat: susza

WODA

reprezentuje element płynny, ruchomy, wykluczający

Organy: nerki – pęcherz moczowy

Produkt Energy: Renol - Artrin

Kolor: czarny, ciemnoniebieski

Smak: słony

Cecha: strach, obawy, duma, mądrość

Wskaźnik: uszy

Pora roku: zima 15.11. do 14.02.

Zmysł: słuch

Klimat: chłód

Bardziej szczegółowy opis stosunków między elementami znaleźć można w książkach omawiających filozofię i medycynę wschodu.

Przykłady pomagające lepiej zrozumieć łączliwość poszczególnych elementów przyporządkowanych do elementów:

 • niewłaściwa praca nerek przejawia się na zewnątrz organizmu strachem i obniżeniem poziomu ostrości słuchu.
 • Uszkodzenie wątroby może się z kolei przejawiać gniewem, złością i pogorszeniem funkcjonowania wzroku.

To np.może spowodować światłowstręt, podczas którego następuje reakcja podrażnienia narządu wzroku przy ostrym świetle dziennym, w celu uniknięcia tego problemu nosimy ciemne okulary. Przyczyna zaburzenia nie zostanie jednak usunięta, tkwi ona bowiem w osłabieniu wątroby.Grupa, u której obserwuje się częste występowanie tej choroby to sportowcy, którzy stosują w nadmiernej ilości anaboliki, mające negatywny wpływ na wątrobę.

Stosunki między poszczególnymi organami

Jak podaliśmy w poprzednim rozdziale, wszystkie organy w organizmie są połączone i wpływają na siebie wzajemnie. Zgodnie z zasadą medycyny chińskiej tworzą wzajemnie powiązane pary, gdzie jeden organ jest głównym a drugi organem roboczym i oczyszczającym. Osłabienie jednego organu zawsze oznacza również chorobę organu parzystego. Trudno jest zrozumieć ich wzajemną zależność, szczególnie ciężko dopuścić myśl, że istnieją nie tylko w parze, ale i w całym kręgu (rozecie).

Istnieje szereg stosunków, nie tylko pomiędzy organami, ale również między poszczególnymi układami. Wszystko, co dzieje się wewnątrz, w określony sposób odbija się na zewnątrz. Obserwując objawy zewnętrzne, można ocenić stan organów wewnętrznych i w ten sposób również zrozumieć przyczynę choroby.

Należy zapamiętać, że zaburzenia energetyczne poszczególnych organów pojawiają się na ich drogach energetycznych i strefach odruchowych. By głębiej zrozumieć tę problematykę, należy zapoznać się z drogami energetycznymi w organizmie tak, jak są one znane w tradycyjnej medycynie chińskiej.Jeśli bowiem na drodze energetycznej widoczne są oznaki dysharmonii –ból może np. przejawić się nie tylko w obszarze organu, któremu odpowiada określona droga, ale również na całej jej długości. Kiedy będziemy wiedzieć o istnieniu dróg energetycznych, nie zaskoczy nas fakt, że problemy określonego organu wystąpią zupełnie gdzie indziej iw inny sposób, niż można by oczekiwać kierując się anatomią.

Przykłady

 • Pomiędzy płucami a wątrobą, które są organem parzystym pęcherzyka żółciowego, istnieje powiązanie. Jeśli ktoś ma problemy z pęcherzykiem żółciowym, który jest organem parzystym wątroby, powinien najpierw zająć się płucami. Obowiązuje to również w drugą stronę.
 • Przy problemach z nerkami znów należy zwrócić uwagę na wątrobę. Wątroba i nerki tworzą w organizmie swoistą baterię, gdzie wątroba przedstawia biegun “+” a nerki biegun “- “. Poza tym te dwa organy są podstawowymi filarami detoksykacji organizmu. Przy uszkodzeniu wątroby, nerki zwiększają swoją pracę, ponieważ detoksykacja musi być zachowana, by organizm nie zadławił się szkodliwymi produktami. Zależność ta obowiązuje także odwrotnie.
 • Nie możemy zapominać o zależności pomiędzy jajnikami a piersiami (połączenie funkcjonuje krzyżowo), kiedy słabe funkcjonowanie jajników może przejawić się poprzez powiększenie węzłów chłonnych w piersiach.
 • Ważna zależność istnieje również pomiędzy organami płciowymi a psychiką, gdzie wszelkie problemy w sferze płciowej negatywnie przenikają do psychiki człowieka.
 • Jeśli zależy nam na czystej, dobrze wyglądającej skórze klasyczna kosmetyka może posłużyć jako uzupełnienie pielęgnacji, jednakże przyczyna powodzenia w tym kierunku leży wewnątrz organizmu i uzależniona jest od dobrego funkcjonowania wątroby i nerek.

 

MERIDIANY

Tradycyjni chińscy lekarze pracują zgodnie z ideą, że w kanałach energetycznych w organizmie płynie energia (chi), która jest jednym z elementów odżywiania poszczególnych organów. Kanały te nazywane są również meridianami, ponieważ ich podłużny przebieg przypomina przebieg południków (meridianów) na globusie. Istnieje dwanaście par meridianów(dwanaście po lewej i dwanaście po prawej części ciała) i ponadto dwa meridiany nieparzyste. Wszystkie kanały biegną po powierzchni i wewnątrz organizmu, a energia tych, które są na powierzchni koncentruje się w punktach akupunkturowych.

Uwaga: Rozgałęzienia meridianów są oznaczone linią przerywaną

 

MERIDIAN PŁUC

Przebieg kanału energetycznego:

Zaczyna się wewnątrz tułowia w okolicach ”środkowego ogrzewacza”, stąd biegnie w dół w kierunku jelita grubego, następnie z powrotem wzdłuż żołądka, od strony odźwiernika do wejścia żołądka. Przechodzi przez przeponę i wchodzi do płuc, skąd przechodzi w górę do tchawicy i gardła. Z gardła wychodzi w poprzek pod pachę i wzdłuż wewnętrznej strony ręki przechodzi aż do koniuszka kciuka, gdzie kończy się. Droga płuc ma jedno odgałęzienie, które rozdziela się mniej więcej za nadgarstkiem iw kierunku krawędzi palca wskazującego przebiega dalej do wewnętrznej krawędzi podstawy paznokcia, 1 punkt drogi jelita grubego. Ta gałąź krzyżuje drogę jelita grubego. 

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Związane są z poszczególnymi funkcjami płuc. Typowe problemy to: problemy z oddychaniem, kaszel, astma, uczucie duszności i wypełnienia w klatce piersiowej, bóle w jamce obojczykowej, bóle gardła, dreszcze, gorączki z poceniem się i bez, obniżona odporność na zimno i infekcje, ale również arytmia serca, bóle nadgarstka i ramion, problemy z oddawaniem moczu, niektóre egzemy, plamy na skórze, sucha i szorstka skóra, utrata owłosienia.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Otępienie emocjonalne, depresja, melancholia, brak wiary w siebie.

Produkty Energy harmonizujące tę drogę:

Vironal – Droserin

Rys. 4 – Meridian płuc

 1

MERIDIAN ŚLEDZIONY

Przebieg kanału energetycznego:

Biegnie od końca dużego palca u nogi po jego wewnętrznej stronie, przez wewnętrzną kostkę, wzdłuż kości goleniowej, przez kolano, udo, pachwinę, zanurza się do brzucha i łączy się ze śledzioną. Dalej prowadzi ”drogą łączącą”do żołądka, przechodzi przez przeponę do przełyku, przyłącza się do korzenia języka i rozprasza się pod nim. Jej gałąź oddziela się od żołądka, prowadzi przez przeponę i wchodzi do serca.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Drętwienie korzenia języka, po jedzeniu skłonność do wymiotów, bóle żołądka,wzdęcia i odbijanie, cukrzyca, ostre bóle pod sercem, rzadki stolec,biegunka z uczuciem niedostatecznego wypróżnienia się, zatrzymywanie wody w organizmie, żółtaczka, przerywany sen, problemy podczas długiego stania, obrzęki po wewnętrznej stronie kolan i ud, uczucie chłodu w kończynach, zaburzenia funkcji dużego palca u nogi, brak energii,wyciekanie wodnistego śluzu z nosa, gardła, ust i innych śluzówek,anemia, zaburzenia elastyczności naczyń krwionośnych, krwawienie,siniaki.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Chaotyczne,ociężałe i powolne myślenie, brak koncentracji, zaburzenia pamięci,ulatujące myśli i wyimaginowane wyobrażenia, pochopne postępowanie i dogmatyzm, przesadna troskliwość i użalanie się nad sobą, stany bojaźliwości, chwiejność psychiczna, uczucie wykorzenienia - trudna adaptacja w otoczeniu, smutek.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Vironal - Droserin

Rys. 5 – Meridian śledziony

 

MERIDIAN WĄTROBY

Przebieg drogi energetycznej:

Biegnie w górę od podstawy paznokcia dużego palca u nogi, przez śródstopie po wewnętrznej stronie kostki, nad którą krzyżuje się z drogą śledziony i biegnie za nią po wewnętrznej stronie łydki i uda do pachwin, gdzie otacza zewnętrzne narządy płciowe. Prowadzi przez podbrzusze, skręca w bok pod wolne żebra. Kolejny odcinek (cytując niektóre źródła) ma połączenie również z żołądkiem, wątrobą i pęcherzykiem żółciowym.Chodzi prawdopodobnie o wewnętrzne odgałęzienie. Od wątroby przebiega wewnętrzną stroną tułowia przez przeponę i podżebrze do gardła. Za przełykiem wnika do jamy nosowej, poprzez nią do nerwów wzrokowych.Kieruje się na część ciemieniową głowy, gdzie łączy się z kanałem kontrolnym. Jedna gałąź odchodzi od nerwów wzrokowych w kierunku do kącików ust i z zewnątrz otacza wargi. Ostatnia krótka gałąź wychodzi z wątroby, przenika przez przeponę i rozprasza się w płucach. Według niektórych źródeł jednak kieruje się aż do okolicy żołądka i środkowego ogrzewacza.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Oprócz chorób związanych z funkcjonowaniem wątroby, z jej drogą energetyczną połączone są też miejscowe zaburzenia np. obrzęk moszny u mężczyzn i podbrzusza u kobiet, problem ze skłonami tułowia do przodu i do tyłu,bóle w krzyżu, bóle głowy, huczenie w uszach, rozproszony wzrok,suchość gałek ocznych, uczucie pełności w podżebrzu, wymioty, zaparcia,biegunki, zaburzenia w trawieniu, bezwiedne moczenie się lub zatrzymanie moczu, zwiększone zmęczenie, zmienny obrzęk moszny, skurcze mięśni na drodze meridianu, choroby ścięgien, stawów i tkanki łącznej,suchość skóry twarzy o szarym kolorze, miękkie, słabe i kruche paznokcie, włosy bez połysku.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Nadmierna samokontrola, słabe panowanie nad sobą, niezrównoważone zachowania i emocje, wybuchy wściekłości i złości, impulsywność, zwiększone rozdrażnienie, nadwrażliwość na hałas, mocne zapachy i smaki,frustracja, nieelastyczność myślenia, przepracowanie z niezdolnością rozluźnienia się, nadmierne plany.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Regalen - Protektin

Rys. 6 – Meridian wątroby

 

MERIDIAN PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Przebieg drogi:

Od zewnętrznego kącika oczodołu podnosi się łukiem w kierunku ciemienia głowy, spada do obszaru za uchem, biegnąc po bocznej stronie szyi na ramię, do jamki nad obojczykiem i boczną stroną tułowia schodzi w dół aż do małego palca u nogi. Od kącika oka wychodzi nowa gałąź aż do szczęki dolnej, łącząc się z drogą splotu słonecznego i przez kość jarzmową wraca do oka. Przebieg całej drogi jest skomplikowany.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Zaburzenia w funkcjonowaniu pęcherzyka żółciowego, kamienie żółciowe, gorzki posmak w ustach, bóle w podżebrzu, częste wzdychanie, wysychanie naskórka, szary kolor twarzy na powierzchni której brakuje tłuszczu i wilgoci, uczucie gorąca występujące po zewnętrznej stronie łydki i uda,pogorszenie stanu kości (pomimo iż funkcja ta jest właściwa nerkom),bóle głowy w okolicy czołowej i w kącikach oczu, stwardnienie szyi i ramion, bolesny obrzęk w jamce nad obojczykiem i pod pachami, zapalenie węzłów chłonnych pod pachami lub na szyi, samoistne pocenie się, ataki gorączki lub dreszcze, zewnętrzne bóle stawów w miejscu przebiegu drogi, na żebrach, biodrach, kolanach, kostkach, unieruchomienie przedostatniego palca u nogi.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Brak umiejętności twórczych i samodzielnych osądów, niejasne myślenie,niezdolność praktycznej realizacji planów życiowych, poświęcanie uwagi szczegółom - pedanteria, branie dużej odpowiedzialności na siebie,przewlekły stan niezadowolenia, niecierpliwość, nieustanna pobudliwość.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Regalen - Protektin

Rys. 7 – Meridian pęcherzyka żółciowego

 

MERIDIAN POTRÓJNEGO OGRZEWACZA

Przebieg drogi:

Zaczyna się przy paznokciu palca serdecznego i przechodzi przez środek zewnętrznej strony ręki, do łokcia, wnika między stawy kości łokciowej i promieniowej, dalej przez ramię obok łopatki, do 7 kręgu szyjnego. Stąd biegnie naprzód przez mięsień trapezowy do jamki nad obojczykiem do mostka, skąd rozgałęzia się i wchodzi do osierdzia, schodzi w dół przez ogrzewacz górny, środkowy i dolny. Ze środka klatki piersiowej oddziela się kolejna gałąź, która kieruje się w górę przez jamkę nad obojczykiem i gardło aż nad ucho, gdzie łamie się w dół ku szczęce dolnej i stamtąd wraca w górę pod oko. Za uchem oddziela się jeszcze jedna gałąź, która przechodzi do ucha i biegnie do zewnętrznego kącika oka.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Osłabiony słuch, uczucie szumu w uszach, bolesne zapalenie gardła, pocenie się,zaburzenia termoregulacji, problemy z krążeniem, zaburzenia w funkcjonowaniu układu limfatycznego i osłabienie odporności, alergie,zatrzymywanie płynów i toksyn w organizmie, obrzęki na drodze meridianu, ból zewnętrznego kącika oka, opuchnięcie policzków w okolicach kości jarzmowej, bóle za uchem i na zewnętrznej stronie ramienia, w okolicy nad łokciem, łokcia i pod łokciem, niezdolność używania palca serdecznego.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Brak porozumienia w stosunkach międzyludzkich, zbytnia troska o siebie i bliskich.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Regalen – Protektin,

Gynex – Cytovital,

Korolen – Ruticelit.

Rys. 8 – Meridian splotu słonecznego

 

MERIDIAN NEREK

Przebieg drogi:

Zaczyna się pod małym palcem u nogi i przebiega skośno środkiem sklepienia nogi,obok strony wewnętrznej kostki w kierunku ku górze wewnętrzną stroną łydki przez obszar za kolanem i udem, przenika przez kręgosłup, łączy się z nerkami i za pośrednictwem łącznika z pęcherzem moczowym. Jej prosta droga energetyczna wychodzi z nerek ku górze, przechodzi do wątroby i przepony, zanurza się w płuca, biegnie wzdłuż gardła i obejmuje korzeń języka. Jej następna gałąź wychodzi z płuc, przez łącznik prowadzi do serca i gromadzi się w środku klatki piersiowej.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Wszystkie choroby nerek połączone z ich funkcjami, brak apetytu, ciemne zabarwienie twarzy, ciemne podkowy pod oczyma, obrzęki powiek, worki pod oczami, trądzik, egzema, suchość dłoni, duszność, odkasływanie krwawego śluzu, chrypka i łapanie powietrza, gorąco w ustach, suchy język, zapalenia gardła, anginy, żółtaczka, rozmyte widzenie, arytmia,bóle serca, bolesne odczuwanie drętwienia i chłodu przenikającego aż do kości, zmęczenie, problemy w sferze seksualnej i hormonalnej,zaburzenia płodności, skłonność do poronień, opóźniony wzrost,przewlekłe zmęczenie, uczucie bólu i nadwrażliwość w biodrach,wewnętrznej stronie kolan, ud, łydkach, kostkach, któremu towarzyszy powstawanie obrzęków, palący ból w stopach, bóle w przebiegu drogi,zaburzenia słuchu i równowagi, dzwonienie w uszach, kruchość kości,próchnica zębów, chwiejny chód, osłabienie kończyn dolnych.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Niepokój psychiczny, niezdecydowanie, wahanie, bojaźliwość, chorobliwa podejrzliwość, niecierpliwość, cynizm, podejrzliwość, zapominanie,obniżona motywacja, uczucie beznadziejności, tendencje do rozstrojenia i smutku, fobie, lęki, strach.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Renol – Artrin

Rys. 9 – Meridian nerek

 

MERIDIAN PĘCHERZA MOCZOWEGO

Przebieg drogi:

Ta najdłuższa i najbardziej skomplikowana droga zaczyna się przy wewnętrznym kąciku oka, przechodzi w górę przez czoło na ciemię gdzie są również odgałęzienia prowadzące do ucha i mózgu. Stąd schodzi w dół po mięśniu szyjnym i rozgałęzia się na dwa ramiona. Wewnętrzne ramię kopiuje kręgosłup aż do kości krzyżowej. W talii ma łącznicę z nerkami i pęcherzem moczowym. Od talii biegnie kolejna gałąź do kości ogonowej.Poprzez mięsień pośladkowy zanurza się w tylną stronę uda i jego środkiem schodzi aż do jamki za kolanem. Zewnętrzne ramię prowadzi od szyi przez wewnętrzny górny brzeg łopatki aż do części krzyżowej kręgosłupa, dalej przechodzi przez mięsień pośladkowy koło stawu biodrowego aż do jamki za kolanem. Tutaj oba ramiona łączą się i prowadzą przez środek tylnej strony łydki i boczną stroną koło kostki aż do zewnętrznej strony pięty, po zewnętrznym brzegu stopy do podstawy paznokcia małego palca u nogi, gdzie się kończy.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Bóle głowy przenikające do mózgu i do obszaru zrośniętego ciemiączka, uczucie wpychania oczu z głowy, bóle przypominające nadwerężenie szyi, bóle i zesztywnienie kręgosłupa, bóle mięśni w obszarze szyi, pleców, talii,mięśni pośladkowych, pod kolanami, tylnej strony łydek i pięt, uczucie wykrzywienia w talii, zawęźlenie w jamce pod kolanem i uczucie ciętego bólu w łydkach, powstawanie hemoroidów, stany gorączkowe z dreszczami,zaburzenia psychiczne z majaczeniem, obłąkanie i ataki kończące się utratą świadomości, łzawienie, wyciekanie rzadkiego śluzu lub krwi z nosa, pożółknięcie białka oka, zaburzenia w oddawaniu moczu, łącznie z niemożnością trzymania i częstym oddawaniem moczu, zatrzymywanie moczu, zwiększenie prostaty, choroby kości, niektóre formy zapalenia stawów i osteoporozy, przedwczesne wypadanie włosów, ich siwienie,utrata połysku, psucie się zębów, zaburzenia słuchu, utrata ruchliwości małego palca u nogi, niedostateczne odżywianie ścięgien w organizmie,bolesne uczucia chłodu w kończynach.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Niepokój,bojaźń, nieśmiałość, bezwzględność, lekceważenie, niedbałość, nadmierna aktywność autonomicznego układu nerwowego z nieadekwatnymi reakcjami na stres i niezdolnością rozluźnienia się, lękliwość.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Renol –Artrin

Rys. 10 – Meridian pęcherza moczowego

 

MERIDIAN POCZĘCIA

Przebieg drogi:

Ma dwie gałęzie, powierzchniowa prowadzi od dolnej części ciała środkiem tułowia na górę przez gardło, przez brodę przenika pod dolną szczękę ina koniec widełkowato pod oczy. Wewnętrzna prowadzi od tyłu do kości ogonowej, wnika do kręgosłupa i przechodzi w górę. Zakończenie drogi jest niejasne.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

U kobiet: zaburzenia w menstruacji, bóle piersi, upławy, skłonność do poronień, powstawanie skrzepów w podbrzuszu;

u mężczyzn: z funkcją drogi związane jest powstawanie przepukliny;

u obu płci:bezpłodność, biegunki, zaparcia, zaburzenia w oddawaniu moczu,wymiotowanie krwią, kaszel, bóle zębów i gardła, bóle w centralnej linii przedniej strony tułowia.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Zmienność emocjonalna, oziębłość, trema, nerwowość, zaburzenia mowy, jąkanie się, słaba wola.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Gynex – Cytovital

Rys. 11 – Meridian poczęcia

 

MERIDIAN SERCA

Przebieg drogi:

Rozpoczyna się w sercu i stąd rozgałęzia się w trzech kierunkach, jedna gałąź biegnie w dół do jelita cienkiego, druga prowadzi w górę przez gardło aż do oczu, a trzecia - przez płuca pod pachę, a stąd środkiem ręki aż do wierzchołka małego palca ręki, gdzie się kończy.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Stany chorobowe połączone z czynnością serca i z organami bądź miejscami,przez które przebiega droga, kołatanie serca, częste rumienienie się,nocne pocenie się oraz pocenie się już przy niewielkim wysiłku, blade policzki, dłonie i stopy; wrażliwość na ciepło i chłód, uczucie suchości w gardle, pragnienie, ból serca, ból pod żebrami i po wewnętrznej stronie ręki, przenikanie chłodu do rąk, uczucie gorąca w dłoniach, żółknięcie białka w oku.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Niezdolność empatii, niepokój psychiczny, zmienność uczuciowa, przesadne reakcje uczuciowe, histeria, zaburzenia mowy i niezdolność komunikacji,zaburzenia pamięci, zapominanie, roztargnienie, zaburzenia snu,koszmarne sny, zaburzenia zachowania, gadatliwość.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

Korolen – Ruticelit

Rys. 12 – Meridian serca

MERIDIAN JELITA GRUBEGO

Przebieg kanału energetycznego:

Meridian zaczyna się przy wewnętrznym końcu dna paznokcia palca wskazującego, następnie biegnie dalej w górę palca przez łuk pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Potem podąża pomiędzy ścięgnami podtrzymującymi kciuk,następnie po krawędzi przedramienia do zgięcia łokcia, stąd po zewnętrznej stronie mięśnia dwugłowego do barku (ramienia). Kanał ma odgałęzienie prowadzące z barku (ramienia) poprzez mięsień czworoboczny do łopatki i w poprzek szyi aż do siódmego kręgu szyjnego. Stąd zawraca ponownie przez mięsień czworoboczny do panewki nad obojczykiem i tu poprowadzi odgałęzienie do płuc i pobiegnie poprzez przeponę w dół do jelita grubego.

 

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Bóle zębów, bolesne opuchlizny gardła, towarzyszące obrzęki migdałów, zapalenia gardła,bóle ramion (kości ramieniowej), bóle brzucha, również zażółcenie białka oka, uczucie suchości oczu, wycieki śluzu oraz krwotoki z nosa,syndrom zablokowania karku, nieprawidłowe funkcjonowanie i problemy z poruszaniem palcem wskazującym.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Dysharmonia kanału energetycznego jelita grubego wywołuje skrytość uczuć człowieka,długotrwałe zatrzymywanie przeżytych, już nieaktualnych emocji i uczuć,problemy z procesem dawania i przyjmowania na poziomie uczuć oraz wypływające z tego uczucia niedostatecznego oceniania czy nadużywania oraz bezobjawowa depresja wewnętrzna.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

 • Vironal – Droserin

Rys. 13 – Meridian jelita grubego

MERIDIAN JELITA CIENKIEGO

Przebieg kanału energetycznego:

Zaczyna się na zewnętrznym koniuszku małego palca, stąd prowadzi po zewnętrznej stronie palca po krawędzi dłoni do nadgarstka, z niego po dolnej krawędzi kości łokciowej do łokcia pomiędzy wypustki stawowe. Następnie biegnie po zewnętrznej tylnej stronie barku na tylną stronę ramienia,stąd kontynuuje wędrówkę przez łopatkę i mięsień czworoboczny pod 7krąg szyjny. Stąd przechodzi do przodu do panewki nad obojczykiem,gdzie rozdziela się do dwu wzajemnie przeciwnych kierunków: w dół prowadzi łącznicą do serca, żołądka i jelita cienkiego, a w górę wiedzie meridian główny po stronie karku przez szczękę do kości jarzmowej i do zewnętrznego kącika oka, gdzie zwraca się do ucha i wnika do niego. Od szczęki dalej dochodzi krótka gałąź przez twarz(policzki bezpośrednio do wewnętrznego kącika oka, gdzie łączy się z meridianem pęcherza moczowego).

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Bóle gardła, bóle ramion i barków, rozszerzający się ból w podbrzuszu, syndromy związane z zaburzeniami tworzenia i dystrybucji płynów w organizmie, również zażółcenie białka oka, szumy w uszach, głuchota, bóle szyi i ramion.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Dysharmonia kanału energetycznego objawia się zaburzeniami analizy i przetwarzania uczuć:przesadne krytykowanie, bezkrytyczność w analizowaniu, niezdolność przewartościowania własnych uczuć. Za takim postępowaniem stoi lęk o własną egzystencję, uczucie niezdolności wydobycia się ze swojej pracy,brak elastyczności, uczucie niezdolności wytyczenia sobie granic,lekkomyślność, przecenianie swoich możliwości, przesuwanie własnych granic kosztem innych, stany podrażnienia powodowane zaburzeniami centralnego układu nerwowego (epilepsja, ewentualnie stany epileptyczne).

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

 • Korolen – Ruticelit

Rys. 14 – Meridian jelita cienkiego

MERIDIAN OSIERDZIA

Przebieg kanału energetycznego:

Meridian zaczyna się pośrodku mostka, następnie przechodzi przez osierdzie, dalej opada przez przeponę w dół i łączy pomiędzy sobą trzy ogrzewacze.Odgałęzienie powierzchniowe tego kanału energetycznego wiedzie z mostka na stronę klatki piersiowej, trzy cale pod pachą zawraca w górę do pachy i stąd biegnie środkiem wewnętrznej strony ręki przez mięsień dwugłowy do zgięcia łokcia oraz dalej przez przed łokieć do dłoni i na koniec środkowego palca ręki. Na środku dłoni z kanału oddziela się odgałęzienie, które biegnie do palca serdecznego i kończy się na jego wierzchołku.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Kurczowe bóle na wewnętrznej stronie przed łokcia i w zgięciu łokcia, problemy z sercem objawiające się uczuciem przepełnienia lub silnym kołataniem, uczucie gorąca w dłoniach, zaczerwienienie twarzy oraz zażółcenie białka oka.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Skłonność do ustawicznego głośnego śmiechu, niepokój psychiczny.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

 • Korolen – Ruticelit

Rys. 15 – Meridian osierdzia

MERIDIAN ŻOŁĄDKA

Przebieg kanału energetycznego:

Rozpoczyna się w zagłębieniu obok dziurek nosa, stąd prowadzi do podstawy nosa i przez kącik oka, gdzie łączy się z meridianem pęcherza moczowego. Następnie zakręca pod środkiem dolnej powieki, tu opada w dół pod kość policzkową(jarzmową), odgałęzia się pod nos, pod kątem ostrym załamuje się i prowadzi równolegle nad górną wargą do kącika ust. Następnie prowadzi po krawędzi brody aż do kąta żuchwy, z kąta prowadzi prostopadle w górę, gdzie wychodzi przed uchem aż do kącika czoła. Jego odgałęzienie schodzi z żuchwy przez przednią i boczną stronę karku wzdłuż tętnicy do wewnętrznego końca obojczyka, nad nim równolegle do panewki nadobojczykiem, stąd biegnie przez przeponę w dół i łącznicą do śledziony.Główna zewnętrzna gałąź biegnie w dół przez mięsień piersiowy do brodawki piersiowej, załamuje się do wewnątrz do krawędzi żeber i z obu stron pępka opada jamą brzuszną do rejonu biodra. Tutaj przyłącza się kolejna wewnętrzna gałąź, która wychodzi od odźwiernika i przez brzuch kieruje się do biodra. Z tego rejonu meridian opada w dół przez staw biodrowy na mięsień czterogłowy na udzie do kolana, przez przednią stronę mięśnia łydki obok zewnętrznej krawędzi kości goleniowej na podbicie stopy i stąd prowadzi na koniec drugiego palca nogi.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Wzdęcia, złe trawienie, zaburzenia regulowania temperatury przez organizm,przenikanie chłodu do nóg, również występowanie wysokiej gorączki w połączeniu z majaczeniem, bolesne obrzęki gardła i kolan, bóle kończyn dolnych w miejscach przebiegu meridianu.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Dysharmonia meridianu wywołuje niezdolność przyjmowania miłości oraz zrozumienia otoczenia, zbyt dużą wrażliwość na impulsy emocjonalne, zatroskanie – z drugiej strony obojętność, zgorzkniałość (zniechęcenie), małomówność,powierzchowność, wybuchy złości.

Produkty Energy, które harmonizują tę drogę:

 • Gynex – Cytovital

Rys. 16 – Meridian żołądka

MERIDIAN GŁÓWNY

Przebieg drogi:

Centralna droga wpływająca na funkcjonowanie praktycznie całego organizmu.Rozpoczyna się w dolnej części tułowia i ma cztery główne gałęzie.Jedna gałąź schodzi z obszaru podbrzusza i przechodzi do kości ogonowej, zanurza się w kręgosłup i kieruje się w stronę szyi, przez część ciemieniową głowy wchodzi do mózgu i spada środkiem czoła podprzegrodę nosową i do górnych siekaczy. Druga gałąź idzie z podbrzusza do zewnętrznych organów płciowych, stąd do kości ogonowej gdzie łączy się z drogami nerek i pęcherza moczowego. Razem z nimi przechodzi do kręgosłupa i kieruje się w górę do nerek. Trzecie ramię prowadzi z podbrzusza przez pępek i serce do gardła, przechodzi przez szczękę dolną, otacza wargi a od nich podnosi się dwoma gałęziami w górę pod lewe i prawe oko. Czwarta gałąź zaczyna się razem z drogą pęcherza moczowego w wewnętrznych kącikach oczu, od których następnie podnosi się w równoległych do siebie ramionach przez czoło na ciemię, gdzie ramiona łączą się i wspólnie przechodzą do mózgu i spadają do tyłu środkiem szyi. Nad łopatkami rozdzielają się na ich brzegi i połączone znów kierują się wzdłuż kręgosłupa do talii, gdzie wnikają do wnętrza tułowia i przechodzą do nerek.

Fizyczne objawy nierównowagi energetycznej:

Zaburzenia nerwowe, ataki skurczów o charakterze epileptycznym, przeszywające bóle z podbrzusza w górę aż do serca, zatrzymywanie moczu, moczenie się,hemoroidy, suchość w gardle, bezpłodność, kręgosłup napręża się (w skurczu) i przechyla się do tyłu, skurczowe stwardnienie kręgosłupa i mdłości, niemożność wypróżniania się, przepuklina, brak witalności,zaburzenia seksualne, bóle pleców.

Psychiczne objawy nierównowagi energetycznej:

Brak siły twórczej, niesamodzielne osądy, rozkojarzone myślenie, niezdolność urzeczywistniania planów życiowych, zwiększona uwaga na szczegóły,poczucie nadmiernej odpowiedzialności.

Produkty Energy, które harmonizują te meridian:

Korolen – Ruticelit

Rys. 17 – Meridian główny

 

Przykłady:

 • Nerki i ilość energii na ich drodze wpływająna jakość włosów, zębów, kości i pracę układu limfatycznego. Zanim więcsięgniemy po “gwarantujący poprawę” szampon do włosów, należyrównocześnie sięgnąć po Renol, który uaktywni energię nerek.
 • Przy słabej pracy nerek dochodzi do zmian wobszarze wewnętrznych stron kolan i dużych palców u nóg, ponieważ tędyprzebiega ich kanał energetyczny. W przypadku dny są to właśnie dużepalce nóg, w których dochodzi do zmian i dlatego przy takich problemachpowinniśmy wzmacniać właśnie nerki.
 • Jeśli cierpimy na bóle głowy w okolicy uchai skroni lub bolą nas cebulki włosów, kiedy przesuniemy po nich ręką,przyczyna nie leży w głowie lecz w pęcherzyku żółciowym.
 • Również przyczyn obrzęków wokół oczu należy szukać w nerkach.
 • Ludzie mający problemy zdrowotne związane zkonkretnym organem, opisują bolące miejsca i inne objawy choroby wobszarach, przez które przebiega droga energetyczna uszkodzonegoorganu. Osoba przychodząca do lekarza z zawałem mięśnia sercowego,opisuje wszystkie problemy, które wiążą się z naruszeniem całegomeridianu serca – np. przeszywające bóle aż do małego palca lewej ręki.Proponujemy przeczytać opis meridianu serca na stronie 20, gdzie podanesą problemy fizyczne i psychiczne, przejawiające się podczas jegodysharmonii. Człowiek z zawałem mięśnia sercowego będzie opisywałwiększość wymienionych tam problemów.

 

 

Czakramy

Podczas gdydo kontroli i regulacji ciała fizycznego niezbędne są gruczoływydzielania wewnętrznego – do kontroli i regulacji układuenergetycznego potrzebne są centra energetyczne, tzw. czakramy. Wzdrowym ciele centrum energetyczne przedstawia spiralę, która obracasię z określoną prędkością i umożliwia energii życiowej przepływanieprzez organizm – w lewo (w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)w przypadku kiedy określony obszar, który czakram zaopatruje w energię,potrzebuje pobudzenia, w prawo natomiast ( zgodnie z ruchem wskazówekzegara), kiedy dany obszar potrzebuje przyhamowania swej aktywności.

Ta energiawitalna płynie przez wszystkie centra energetyczne i biegnie z dołuwzdłuż kręgosłupa w górę. Energie sześciu czakramów łączą sięostatecznie w czakramie siódmym, który znajduje się na ciemieniu głowy.Kiedy obroty spiral zaczynają się spowalniać, również cyrkulacjaenergii jest wolniejsza bądź zablokowana. Efektem jest pogorszeniestanu zdrowia i starzenie.

Wyjątkowociekawy jest fakt, że istnienie siedmiu podstawowych czakramów,połączonych z cyrkulacją energii, jest w przybliżeniu zgodne zrozmieszczeniem gruczołów dokrewnych. Każdy gruczoł dokrewny pełni worganizmie ważne zadanie i przy pomocy hormonów zapewnia właściwefunkcjonowanie każdej komórki. Wydzieliny gruczołów dokrewnychwydzielają się bezpośrednio do krwi, skąd znajdują sobie drogę doróżnych organów, stymulują je lub wyciszają bądź w inny sposób wpływająna ich pracę. Przy dobrym zdrowiu gruczoły dokrewne pracują w harmonii.Wystarczy spojrzeć do książek medycznych, gdzie szczegółowo rozpisanesą poszczególne funkcje układu hormonalnego, by oczywistym stał sięfakt, jak istotną sprawą jest utrzymanie tego układu w uregulowanymstanie.

Rys. 18 – Czakramy w organizmie człowieka

PRZYPORZĄDKOWANIE CZAKRAMÓW DO GRUCZOŁÓW HORMONALNYCH

Jeśli jednoz siedmiu centrów energetycznych jest naruszone, osłabiony jest w swejpracy również odpowiedni gruczoł, a należące do niego obszary ciała ifunkcje wykazują zaburzenia, czyli oznaki choroby. Niezrównoważonaenergia w czakramach ma również silne działanie na uczucia i nastrojeczłowieka.

Przywrócenieorganizmowi zdrowia i siły oznacza wprowadzenie spirali energetycznejna właściwe obroty. Utrzymaniu równowagi naszych układów sprzyja ruch(nie monotonny), ćwiczenia oddechowo – energetyczne, mantry, jantry,relaksacja, medytacja, sposób odżywiania (odpowiedni dla człowieka)oraz harmonizujące preparaty ENERGY.

Czakram Gruczoł Kolor

1. czakram podstawy nadnercza czerwony

2. czakram pępkowy gruczoły płciowe pomarańczowy

3. czakram splotu słonecznego trzustka żółty

4. czakram serca grasica zielony

5. czakram szyjny tarczyca niebieski

6. czakram czołowy przysadka mózgowa indygo

7. czakram ciemieniowy szyszynka fioletowy

Strefy odruchowe

Każdy z siedmiu czakramów ma na stopie swą strefęodruchową (patrz rys. nr 15) zupełnie tak jak wszystkie organy ciała.Takie strefy odruchowe organów występują w kilku miejscach ciała, gdzieznajdują się również zakończenia nerwów (np. ręce, twarz, uszy, głowa)i gdzie się wiernie odbija stan odpowiednich części organizmu.Działając na najmniejszą i najbardziej odległą powierzchnię możemywpłynąć pozytywnie bądź negatywnie na poszczególne organy.

Z takich doświadczeń wywodzi się jedna znajstarszych naturalnych metod leczniczych, jaką jest terapia odruchowa(refleksologia). Stosowana jest podobnie jak akupunktura od około 5 000lat p.n.e. Metoda ta wykorzystująca nacisk i masaż stref odruchowychjest wykorzystywana nie tylko w terapii, ale również w diagnostyce.Diagnozowanie przez nacisk na strefy odruchowe uszkodzonych organówzazwyczaj nie jest przyjemne, ale na podstawie intensywności bólumożemy ocenić, z jak poważnym schorzeniem mamy do czynienia. Z koleistopniowe ustawanie bólu daje sygnał o poprawie, co potwierdza właściwyproces regeneracji.

Rys. nr 19 – Rysunek ilustrujący strefy odruchowe czakramów

Rys. nr 20 Strefy odruchowe na stopie

 

W terapii odruchowej działanie można dokładnieukierunkować, nie tylko na konkretny organ, ale nawet na każdą jegoczęść. W metodzie tej skutek jest natychmiastowy, ma to ogromneznaczenie przy bólach, nagłych zaburzeniach i przy udzielaniu pierwszejpomocy. Jeśli do wykonania masażu stref odruchowych wykorzystamy kremyEnergy, osiągniemy efekt współdziałania. Skuteczność zwiększymy równieżpoprzez oddziaływanie na dane strefy w okresie, gdy odpowiedni meridianbędzie w fazie aktywnej. Ustalimy to na podstawie zegara biologicznego.

Zegar biologiczny

Przez tzw. zegar biologiczny Chińczycy rozumielifakt, że człowiek żyje z godziny na godzinę, a stan jego organizmustopniowo ulega zmianie. W naszym organizmie zakodowane są rytmybiologiczne, które powtarzają się każdego dnia, miesiąca, co rok.Wszystkimi powtarzającymi się regularnie zdarzeniami w naszymorganizmie kieruje centralny zegar biologiczny, poza nim istniejerównież wiele lokalnych “budzików”, które kierują pracą płuc, serca,nerek, wątroby i pozostałych organów.

Rys. nr 21 - Schemat “cyrkulacji energii” w organizmie

Cyrkulacjęenergii w organizmie można przedstawić schematycznie w cykludwudziestoczterogodzinnym. W związku z godzinowym cyklem przepływuenergii w meridianach, każdemu organowi w okresie jego maksymalnejaktywności można przyporządkować inny organ o minimalnej aktywnościenergetycznej. Wynika z tego, że jakikolwiek wpływ któregokolwiek zorganów będzie miał odwrotny wpływ na organ z nim związany.

Siłębiorytmów najlepiej obserwować w trakcie choroby. W przebiegu każdejchoroby dochodzi w ciągu dnia do wahania objawów. Przeglądającstatystyki lekarskie stwierdzimy, że okres wizyt pacjentów u lekarza zkonkretnymi problemami odzwierciedla prawie dokładnie zegar biologiczny.

Np. atakipęcherzyka żółciowego zdarzają się najczęściej nocą, ataki serca wokolicach południa. Wspominając o problemach zdrowotnych z sercem, zrysunku nr 17 można odczytać, że zaburzenia będą występować pomiędzygodziną jedenastą a trzynastą, o każdej porze roku, ale najczęściejlatem.

Opis rytmów biologicznych:

Godzina 23.00 – 1.00

Pracę rozpoczyna pęcherzyk żółciowy. Osoby mające z nim problemy zazwyczaj w tym okresie budzą się lub nie potrafią spać.

Godzina 1.00 – 3.00

Uaktywniasię wątroba. W tym okresie następuje zahamowanie (najniższe nasycenietlenu w mózgu), dlatego trzeba zwiększyć uwagę, np. podczaspodróżowania. W tym czasie również budzą się osoby skarżące się napęcherzyk żółciowy, ponieważ wątroba i pęcherzyk żółciowy to organyparzyste. Nie poleca się picia alkoholu, palenia papierosów, spożywaniatłuszczów, kawy.

Godzina 3.00 – 5.00

Aktywnesą płuca, dlatego zazwyczaj o tej porze budzą się palacze, astmatycy,chorzy na oskrzela, z katarem i ze stanami zapalnymi dróg oddechowych.W tym okresie człowiek odczuwa największy strach i bojaźń. Każdadrobnostka nabiera olbrzymiego znaczenia.

Godzina 5.00 – 7.00

Najbardziejaktywne jest jelito grube. Zaleca się przyzwyczajenie się dowypróżniania, unikania stresu i pośpiechu. Należy pić dużo herbaty.

Godzina 7.00 – 9.00

Uaktywniasię żołądek. Wtedy ważne jest spożywanie witamin. Organizm potrzebujeciepła, dlatego nieodpowiedni jest o tej porze chłodny prysznic lubkąpiel.

Godzina 9.00 – 11.00

Aktywniepracują trzustka i śledziona, nie poleca się spożywania alkoholu!Odpowiednie są owoce, miód (jest to jedyna pora w ciągu dnia, kiedyorganizm jest w stanie strawić słodycze). Powinniśmy unikać nadmiernejaktywności fizycznej, możemy jednak rozwiązywać zadania intelektualne.Około godziny 11.00 następuje dopołudniowy szczyt sprawnościowy.

Godzina 11.00 – 13.00

Poraaktywnej pracy serca. Nie należy go obciążać dużą ilością pożywienia.Następuje łagodne zahamowanie, uwaga na urazy! Korzystny jest spacerlub krótka drzemka.

Godzina 13.00 – 15.00

Okresnajwiększej aktywności jelita cienkiego. W tym okresie obniża sięwrażliwość zębów (dobra pora na zabieg dentystyczny). Rozpoczyna sięzwiększanie aktywności fizycznej.

Godzina 15.00 – 17.00

Najaktywniejpracuje pęcherz moczowy. Korzystne jest spożywanie herbat ziołowych,uprawianie sportu. Układ trawienny jest w stanie przyjąć obfityposiłek, aktywność wzrasta i osiąga drugi szczyt sprawnościowy.

Godzina 17.00 – 19.00

Poraaktywności nerek. Należy wykluczyć wszystko, co im szkodzi – tłuszcze,cukier, sól, lemoniady, chemikalia, kawę, alkohol, chłód, stresy.

Godzina 19.00 – 21.00

Aktywnośćprzejmuje otoczka serca – krew. Jest to dobry czas do nauki – człowiekdobrze przyswaja. Jest to pora odpowiednia do słuchanie muzyki irelaksu, ale także najbardziej skuteczna dla działania antybiotyków czystosowanie kremów na chore miejsca.

Godzina 21.00 – 23.00

Poraaktywności potrójnego ogrzewacza – organizm przygotowuje się do snu,więc nie powinniśmy robić nic, by go uaktywniać. Nie należy palićpapierosów i jeść.

Przykład

Napodstawie zasad, które dotąd zostały przedstawione w niniejszymmateriale, spróbujemy przeprowadzić bardziej szczegółową analizęjednego z narządów. Spójrzmy np. na nerki. Z opisu kanałuenergetycznego, rysunku związków pomiędzy organami i schematu zegarabiologicznego uzyskamy pełny obraz.

 • Zgodnie z zegarembiologicznym zaobserwujemy, że najwięcej komplikacji z nerkami będziepojawiać się pomiędzy godziną 17 a 19 o każdej porze roku, alenajwięcej zimą. To podpowie nam, że możemy oczekiwać także przenikaniazimna do kończyn.
 • Z zależnościpokazanych na rysunku rozety pentagramu odczytamy, że nerkom i ichorganowi współpracującemu - pęcherzowi moczowemu najbardziej odpowiadaelement wody a zalecanym produktem jest Renol. Nie przypadkowo więcnerki wraz ze swym organem współpracującym mają pod opieką gospodarkęwodną.
 • U osób z osłabionymkanałem energetycznym nerek oczekiwać należy zaburzeń w procesach, zaktóre one odpowiadają, szczególnie za gospodarkę wodną organizmu.
 • Z rysunku pentagramudowiemy się też o powiązaniu z odpowiednim smakiem i właściwościami.Można powiedzieć, iż osłabienie nerek objawiać się będzie na zewnątrzstrachem, a organ ten będzie wzmacniać smak słony. Tutaj przypomnijmysobie następującą zasadę. Duże dawki działają odwrotnie niż małe. Dlatego należy pamiętać o stosowaniu małej ilości soli!
 • Niektórzy ludziemający osłabione nerkach mogą mieć problemy z nadmiernym poceniem sięlub odwrotnie z wysuszaniem skóry rąk i nóg. Stosowanie kremu do skórysuchej rozwiązuje ten problem tylko chwilowo. Pamiętajmy, że zawsze należy szukać przyczyn choroby, a nie jej objawów. Jedynie w ten sposób osiągniemy pełne ”zdrowie”.

 

Bioinformacyjne preparaty Energy

 

Pentagram©

Podstawowymasortymentem firmy Energy jest pięć preparatów regeneracyjnych oszerokim spektrum działania, które uzupełniają się wzajemnie i sąprzeznaczone do regeneracji wszystkich ważnych obszarów organizmuczłowieka. Słowo “szerokospektralny” informuje o tym, że każdy preparatregeneruje natychmiast kilka obszarów równocześnie. Każdy preparatPentagramu© bierze udział w podnoszeniu odporności poprzezharmonizację odpowiednich kanałów energetycznych naszych organów.Efektem uzupełnienia braków energetycznych jest lepsze funkcjonowanieorganów, zaś fitosubstancje wspomagają wydalanie toksyn z organizmu.Cały ten proces jest kilkakrotnie przyspieszony właśnie przezbioinformacje. Dzięki nim Pentagram© produktów Energy należydo światowych unikatów, które zasługują na rozpowszechnienie wewszystkich częściach naszej pięknej planety.

Systemregeneracji w pentagramie dotyczy zarówno zastosowania wewnętrznego –koncentraty Vironal, Regalen, Renol, Gynex, Korolen, jak i zewnętrznegoza pośrednictwem nanoszenia pentagramu infokosmetyki. Wszystkie pięćkremów – Droserin (współpracuje z Vironalem), Protektin (z Regalenem),Artrin (z Renolem), Cytovital (z Gynexem), Ruticelit (z Korolenem).Istnieje możliwość stosowania preparatów osobno, ewentualnie wzależności od indywidualnej sytuacji łączenia z innymi preparatami.Połączenie wewnętrznego stosowania koncentratu ziołowego z zewnętrznymużyciem kremu otwiera nieoczekiwane możliwości regeneracji, zarównoprofilaktycznej jak i regeneracyjnej.

Produkty Pentagramu Energy można stosować:

 • profilaktycznie
 • przy problemach zdrowotnych
 • by cieszyć się życiem

Nawet,jeśli czujemy się zdrowi, często jesteśmy zainteresowani tym, abyprofilaktycznie wzmocnić organizm jeszcze bardziej. Preparatybioinformacyjne możemy stosować w wyznaczonej kolejności bądź zgodnie zprzedstawionymi propozycjami:

 1. Vironal/Droserin
 2. – przygotuje do regeneracji obszar, który regenerował będzie Regalen
 3. Regalen/Protektin
 4. - przygotuje do regeneracji obszar, który regenerował będzie Renol
 5. Renol/Artrin
 6. - przygotuje do regeneracji obszar, który regenerował będzie Gynex
 7. Gynex/Cytovital
 8. - przygotuje do regeneracji obszar, który regenerował będzie Korolen
 9. Korolen/Ruticelit
 10. - przygotuje do regeneracji obszar, który będzie regenerowany nie tylkoVironalem, ale na który będą oddziaływać również wszystkie pozostałepreparaty.

Dlaczego należy stosować preparaty w zalecanej kolejności, trafnie wyjaśnią to następujące przykłady:

 

VIRONAL

Jeżeliczłowiek ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, oznacza to, że organizmjest bardziej lub mniej osłabiony. Dzięki temu wirusy, drobnoustroje,bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy mają szerokie pole działania.Powstają małe ogniska zapalne a produkty metabolizmu tych ”intruzów”stopniowo zatruwają cały nasz organizm. Jeżeli nie dysponujemy właściwąilością energii, potrzebnej do odnowy równowagi w organizmie, obniżasię nieustannie nasza odporność, a do obecnych mikroorganizmów dołącząkolejne, z którymi nasz układ odpornościowy nie jest w stanie sobieporadzić. Do obniżenia odporności w niemałym stopniu przyczynia sięzanieczyszczone środowisko naturalne, stres, różne rodzajepromieniowania, (np. smog elektromagnetyczny) oraz inne negatywneczynniki z otoczenia. Nie odczuwamy ich natychmiast, ponieważ działająw małych dawkach, ale stale. To, po jakim czasie dojdzie do obniżeniaodporności zależy od długości i intensywności działania negatywnychczynników, od odporności człowieka i predyspozycji genetycznych.

Działaniewszystkich czynników cywilizacyjnych powoduje w dzisiejszym,technicznym, świecie stopniową degenerację człowieka. Następnepokolenia mogą zostać obciążone genetycznie zakodowanym osłabieniem, az kolejną populacją będzie jeszcze gorzej. Pewne oznaki procesówdegeneracyjnych są widoczne już dzisiaj u dzieci. W czasowym przedzialekilkudziesięciu lat, łatwo można zaobserwować te różnice.

Człowiekprzeważnie sam jest odpowiedzialny za swój stan zdrowia. Niektórzypoprzez różne czynniki cywilizacji szkodzą sobie świadomie, inninieświadomie. Dziś, wydając na świat dziecko, mając uszkodzonyorganizm, należy liczyć się z tym, że uszczerbek ten w jakiś sposóbmoże przeniknąć do jego genów. Jeśli również ono będzie kontynuowaćniewłaściwy styl życia, dzisiaj już można przewidzieć, że następnepokolenia mogą być coraz bardziej osłabione.

Nowegeneracje nie będą w stanie udźwignąć całkowitego obciążenia i ludzkośćstopniowo zaniknie, ponieważ tempo przystosowania ludzkiego organizmudo nowego środowiska życia nie będzie odpowiadało tempu jegozatruwania.

Taki trendpotwierdza dzisiaj zawrotny wzrost alergii i zaburzeń układuodpornościowego, wzrost procentu zachorowań na nowotwory i HIV. Wzrastatakże liczba bezpłodnych mężczyzn i kobiet. Pojawiają się nowe ipoważniejsze choroby. Nowe mutacje mikroorganizmów są coraz bardziejdoskonałe, bardziej wyrafinowane i coraz bardziej agresywne. Naszaobrona przeciwko nim leży w doskonale funkcjonującym układzieodpornościowym. Jest to klucz do zdrowej przyszłości i nasz największyobrońca. Dlatego zaczynamy ogólny proces regeneracji od preparatuVironal. Preparat ten skierowany jest przeciw mikroorganizmom, zktórymi człowiek spotyka się najczęściej.

Jak wynikaz ulotki, Vironal wpływa przede wszystkim na meridian śledziony i płuc.Zgodnie z tradycyjną medycyną chińską - śledziona rozumiana jest jakobrama wstępu energii słonecznej, która ożywia ciało fizyczne człowieka.Ze śledziony energia jest przesyłana do splotu słonecznego, a stamtądprzenika przez system nerwowy do wszystkich części fizycznych ciałaczłowieka. Swoją siłę energia przekazuje każdej komórce. Jak mówichińska teoria lekarska, jeżeli człowiek jest zdrowy, śledzionamagazynuje energię życia, a czerpie ją z krwi w tak dużej ilości, żenie jest możliwe wykorzystanie jej tylko wewnątrz ciała. Dlategoenergia promieniuje na zewnątrz przez pory w skórze i zabezpiecza w tensposób ochronę organizmu przed wirusami, bakteriami, negatywnymiczynnikami środowiska i pomaga utrzymywać zdrowy stan ciała fizycznego.

Śledziona iżołądek trawią pokarm, przekształcają go w pourodzeniową esencję ting idoprowadzają ją do płuc. Płuca z zewnątrz wdychają energię, któramiesza się z wytworzoną już esencją i pomagają dystrybuować tęmieszankę w organizmie. Poprzez odnowienie właściwego funkcjonowaniaśledziony i płuc zapewniamy sobie optymalną energię życiową, dziękiczemu zrobimy pierwszy krok na drodze do zdrowia.

 

REGALEN

Kolejną fazą jest zwiększona detoksykacja organizmu. Każdy z pięciu preparatów Pentagramu© przeznaczonyjest do detoksykacji, ale Regalen nastawiony jest na nią szczególnie.Detoksykacja to podstawowy proces, który zapewnia komórkom normalne,zdrowe funkcjonowanie i mnożenie się. Oczyszczając swój organizm, niepotrzebujemy na przykład żadnej drastycznej diety, aby schudnąć,wystarczy tylko własna wola. Jeżeli wszystko w organizmie funkcjonujetak jak powinno, a uwarunkowania genetyczne są na dobrym poziomie, nietyjemy. Jeżeli organizm nie jest w stanie oczyszczać się, dochodzi dostopniowego odkładania produktów przemiany materii w tkancetłuszczowej, stawach i innych częściach ciała. Pojawiają się lekkiestany zapalne w jelitach, te z kolei przestają właściwie funkcjonować idochodzi do nieprawidłowego wchłaniania pierwiastków, witamin i innychpotrzebnych substancji odżywczych. W tym stanie nie pomogą nam żadneogromne dawki multiwitamin i minerałów, ponieważ naruszony jest procesasymilacji. Ciało zaczyna mizernieć, ponieważ nie dostaje potrzebnychdo życia substancji odżywczych. W taki sposób zostają naruszone i inneorgany, ponieważ między nimi a jelitami istnieje powiązanie.

Jelita sąbardzo ważnym organem, o który należy właściwie dbać. Kto myśli sobie,że jest to zwykły śmietnik, bardzo się myli! Jest to “ogród życia iśmierci”. Jeśli pokarm znajdzie się w dwunastnicy dzięki pieczołowitejpracy enzymów jest rozłożony na substancje prostsze i tak przechodzi dojelit, gdzie dochodzi do przekazania substancji budulcowychorganizmowi. Prędkość wchłaniania i wykorzystania substancji zależy odjakości powierzchni jelit, która ma około 210 metrów kwadratowych. Samojelito jest dosyć długie, ponieważ ma około 7 metrów, ale jegopowierzchnia powiększa się dzięki różnym fałdom i załamaniom. Ponadtojego powierzchnię tworzą tysiące miniaturowych członowanych wyrostkówzwanych kosmkami. Pokarm nadtrawiony przez enzymy przechodzi wokół tejdoskonałej wyściółki. W przekazywaniu wszystkich substancji budulcowychz jelita do układu krwionośnego bierze udział ponad 2 500 różnychrodzajów enzymów. Nasz ”ogród jelit” zamieszkały jest przez różne typyużytecznych dla nas mikroorganizmów, które dbają o równowagę w organie.Nadmiar słodkich posiłków powoduje namnożenie różnych rodzajów pleśni igrzybków drożdżowych. Pokarm zaczyna kwaśnieć, gnić, a jelito staje sięśmietnikiem. Powtarzając błędy żywieniowe możemy zniszczyć sobie jelitana tyle, że przestają pełnić swoją funkcję. Wynikiem tego może byćnawet nowotwór.

Regalenwpływa przede wszystkim na meridian wątroby, pęcherzyka żółciowego ipotrójnego ogrzewacza. Częścią składową preparatu są substancjegorzkie, które bardzo mocno wpływają na metabolizm i detoksykacjęorganizmu. Działają poprzez wegetatywny układ nerwowy i pobudzajązarówno funkcjonowanie serca jak i układu krwionośnego. W ten sposóbwspomagają organizm w stan wyczerpania nerwowego.

Podczasanalizy pożywienia człowieka stwierdzono, że co prawda codzienniepodjadamy słone, kwaśne i słodkie potrawy, to tych mających smak gorzkiw naszym jadłospisie brakuje. Ze swojego menu wyrzuciliśmy substancjegorzkie zastępując je niestety słodkimi. Z kulturowo - historycznegopunktu widzenia jest to fakt bardzo ważny. Istnieje raport - z życia wChinach z XVIII wieku, który mówi o tym “jak niemoralne i niewłaściwejest spożywanie cukru, i jak niemoralne i potępienia godne jestrobienie tego publicznie.”

Substancjegorzkie są sprawdziły się przez wieki. W przeszłości ludzie dobrzeznali ich właściwości sprzyjające tworzeniu i wydzielaniu żółci.Wielokrotnie potwierdzono, że osoby cierpiące na kamienie żółcioweosiągały pozytywne efekty pijąc gorzkie herbaty. Również większośćchorób skórnych ma swoją wewnętrzną przyczynę w złym metabolizmie.Poprzez zewnętrzne użycie klasycznych maści, problem może zostaćstłumiony lecz nie zostanie wyleczony. Choroby skóry należy rozumiećjako symptom stanu chorobowego przemiany materii, który często ulegapoprawie dzięki pobudzeniu organów detoksykacyjnych – wątroby i nerek.Dzięki tym organom i organom współpracującym można pozytywnie wpłynąćrównież na większość alergii. Początek alergii następuje tam, gdziewystępuje długotrwały proces zapalny.

 

RENOL

Wtrzeciej fazie detoksykacji oraz przy całkowitej regeneracjirozpoczynamy stosowanie Renolu, który ukierunkowany jest przedewszystkim na meridian nerek i pęcherza moczowego. W medycynie chińskiejnerki i pęcherz moczowy są rozumiane jako jedna całość.

Nerki sąjednym z najważniejszych organów ludzkiego organizmu. Jest w nichzachowana energia wrodzona, a równocześnie biorą udział w tworzeniunowej energii. Jakość naszej energii jest określona przede wszystkimjakością energii wrodzonej. Według źródeł chińskich w dolnej częścitułowia znajduje się tzw. morze energii kierowane przez nerki. Jeżelienergia zagęści się, powstaje życie, a jeżeli rozproszy się, nastajeśmierć. Energia poruszająca się w obszarze pod pępkiem i międzynerkami, przedstawia życie człowieka. Jest podstawą dwunastu meridianówi dlatego nazywana jest energią pierwotną. Posłańcem transportującymenergię pierwotną jest potrójny ogrzewacz, który steruje potrójnąenergią, która poprzez meridiany biegnie do organów wewnętrznych.Energia porusza się w ciele skomplikowanymi kanałami energetycznymi,ale wędruje również poza nimi a swoją życiodajną podróż kończy ponowniew nerkach.

Osłabienienerek i pęcherza moczowego przejawia się pogorszeniem stanu kręgosłupa.W wyniku niewłaściwego funkcjonowania nerek dochodzi najpierw np. dodysfunkcji jelita grubego, wątroby lub żołądka, później dochodzi dozmian w receptorach pewnej części kręgosłupa, które objawiają siębolesną chorobą kręgów. Dla swojego kręgosłupa można zrobić wiele,jeżeli uświadomimy sobie, które z artykułów żywnościowych szkodząukładowi moczowo-płciowemu, a są to: sól, chemikalia i produkty rozpadubiałek zwierzęcych. Właśnie nadmiar tych substancji zawiera naszepożywienie.

Bezwłaściwego funkcjonowania nerek nawet układ limfatyczny nie możespełniać swojego ważnego detoksykacyjnego zadania. Często uszkodzenietej pary organów jest spowodowane infekcjami wirusowymi, jakimi sąwszelkiego rodzaju grypy.

Wzajemnepołączenie organów kanałami energetycznymi jest dobrze widoczne napołączeniu między nerkami i poszczególnymi częściami ciała. Słabszefunkcjonowanie nerek może objawić się obrzękami kończyn dolnych przyżylakach i wynikających ze schorzenia komplikacjach, zaburzeniamiruchowymi, atrofią mięśni, ale też wzdęciami, biegunką, zaparciem,zaburzeniami trawiennymi i bólami w przebiegu całego meridianu nerek.Również ból głowy, który rozpoczyna się od czoła, i prowadzi przezczubek głowy aż do szyjnego odcinka kręgosłupa, może być spowodowanyzaburzeniem nerek. Osłabienie pęcherza moczowego ma z kolei wpływ nazaburzenia gospodarki wodnej, choroby oczu, wysypki skórne, astmęoskrzelową, bóle głowy, bóle w przebiegu całego meridianu, zwłaszczapleców, krzyży i kończyn dolnych.

Twórcapreparatu potwierdza istnienie takich zależności. Nie tylko jemu, ale iwielu innym ludziom harmonizacja Renolem pomogła pozbyć się bólu wodcinku krzyżowym, w kolanach i innych problemów.

Człowiekpowinien być rozumiany jako całość. Jego problemy zdrowotne muszą byćleczone kompleksowo, a nie tylko poprzez uśmierzanie bólu środkamiprzeciwbólowymi np. przy bólu w krzyżu. Przede wszystkim problemyzlokalizowane w obszarze miednicy odbijają się negatywnie na psychiceczłowieka i odwrotnie na funkcjonowaniu różnych organów. Powstaje wtedymagiczny krąg, z którego trudno się wydostać, jeśli nie dysponuje sięwłaściwym kluczem do zdrowia.

 

GYNEX

Po wykonaniuwcześniejszych trzech kroków regeneracji, następuje kolejny - preparatGynex. Preparat wpływa na regulator główny przedni i meridianpotrójnego ogrzewacza. Domeną tego preparatu jest obszar miednicy iwłaśnie tu obowiązuje teoria, że wszelkie zaburzenia tego obszaru mająduży wpływ na psychikę człowieka, która działa zwrotnie na organy.Gynex przeznaczony jest dla mężczyzn i kobiet.

Regulator główny przedni odpowiada za transportenergii między drogami jang i jin. Jego górny odcinek połączony jest zewszystkimi drogami jang, a dolna część jest w kontakcie z drogami jin.Preparat swoim działaniem w dużej mierze harmonizuje cały układhormonalny. Należy tutaj zwrócić uwagę na zależności pomiędzyniewłaściwym funkcjonowaniem konkretnych organów i będące następstwemtego problemy zdrowotne. Według medycyny chińskiej, właściwa czynnośćregulatora głównego przedniego łączona jest u mężczyzn z zapobieganiempowstawania przepukliny, a u kobiet łączy się przede wszystkim zobszarem podbrzusza i jajników. Istnieje wzajemne połączenie jajników ipiersi, bowiem niewłaściwe funkcjonowanie jajników może być związane zpowstawaniem guzków w piersiach. Krzyżowo połączone są: prawa pierś –lewy jajnik i odwrotnie. Niewłaściwe funkcjonowanie jajników u kobiet,może powodować uporczywe migreny. W przypadku gdy Gynex nie zwalczymigreny, można wypróbować długotrwale działanie Korolenu.

Gynex jest preparatem harmonizującym o niezwykłymdziałaniu. Można go, podobnie jak Vironal, zastosować przy bólach zębówczy przy problemach z żołądkiem i płucami. Preparatu wpływa też nazharmonizowanie kanałów energetycznych tych organów. W pewnym zakresiepreparat wpływa również na wątrobę, lecz jego główną domeną jestmeridian poczęcia oraz ogólna równowaga hormonalna organizmu. Mężczyźnimogą go (podobnie jak Renol) zastosować np. przy problemach z prostatą.

Zbawienny wpływ fitosubstancji i bioinformacji,zawartych w Gynexie można wykorzystać przy zaburzeniach poziomu wapniaw kościach. Jeśli człowiek spożyje w ciągu dnia ponad 70 g białka, ajednocześnie wydali z moczem dużą ilość wapnia np.1400 mg dziennie,znaczy to, że większą ilość tego pierwiastka wydalił niż dostarczyłorganizmowi . Oznacza to, że większość ludzi spożywających dużo białka,traci wapń. Ten deficyt musi być uzupełniany z zapasów, które znajdująsię w kościach. Końcowym efektem tego procesu jest deficyt wapnia wkościach i powstanie osteoporozy. Gynex może ten stan naprawić. Należyzwrócić uwagę na to, co jemy! Należy spożywać większe ilości warzyw,zaś ograniczyć spożycie czerwonego mięsa, kiełbasy, potraw smażonych itłuszczu.

Jesteśmy przyzwyczajeni do śledzenia stężeniaróżnych substancji chemicznych w powietrzu, oczywiste stało sięinformowanie o stanie ozonu w atmosferze, dużo mówi się o zawartościmetali ciężkich w artykułach spożywczych. Spis ten poszerza się obecnieo substancje działające jak hormony płciowe. Są niebezpieczne, ponieważich rozpad powoduje powstawanie substancji o działaniu estrogennym namęską część populacji. Powoduje to obniżenie płodności, osobniki męskienabywają cech żeńskich. Na planie dalszym istnieją ekoestrogeny.

Skąd w naszym środowisku wzięła się taka substancja?Z moczu kobiet, które stosują środki antykoncepcyjne. Z formynieaktywnej moczu tworzy się po przejściu przez oczyszczalnię ściekówforma aktywna. Tę wsteczną przemianę powodują bakterie, któreprzyspieszają proces oczyszczania. Takie same właściwości mają równieżchemikalia, których co prawda, budowa chemiczna nie jest podobna doestrogenu, ale one same zachowują się jak estrogeny. Oznacza to, żecały szereg chemikaliów może reagować jak hormony, pomimo że nimi niejest.

Co może oznaczać takie skażenie ekoestrogenami łańcucha pokarmowego człowiekaflNie można sobie tego dzisiaj nawet wyobrazić.

Substancje te potrafią naruszać naszą równowagęhormonalną, podobnie jak pożywienie bogate w białka i tłuszcze. Takadieta podnosi poziom hormonów płciowych w organizmie, a co za tym idzie- zwiększone ryzyko powstania raka piersi, nabłonka macicy i prostaty.Wyniki te potwierdziła grupa naukowców profesora Hermana Adlercreutze zInstytutu Biochemii Klinicznej Uniwersytetu w Helsinkach, a także wieluinnych specjalistów.

Pożywienie roślinne ma duże znaczenie dla naszegozdrowia. W roślinach błonnik wiąże się z lignanami i fitoestrogenami,które budową molekuły przypominają hormony ludzkie – estrogeny. Zaśestrogeny w stosunkowo małych stężeniach tłumią wzrost komóreknowotworowych. Dużą rolę odgrywają lignany, które zawarte są wpełnoziarnistym pożywieniu, fitoestrogeny występują w wielu roślinach idzięki temu w przygotowanych potrawach (np. sojowe tofu.)

Spoglądając na skład Gynexu stwierdzimy, żewiększość roślin, z których składa się ten produkt, zawiera substancjepodobne do ludzkich hormonów tzw. fitohormony. Jeżeli dodamy donich bioinformacje, otrzymamy produkt o wyjątkowych właściwościach.Udowodniono, że człowiek potrafi wykorzystać fitohormony dla swoichkorzyści.

Przy pomocy Gynexu zawierającego fitohormony ibioinformacje, organizm należycie się harmonizuje. W przypadku gdy worganizmie brakuje danego hormonu, organizm potrafi w zastępstwie jakouzupełnienie wykorzystać roślinę. I odwrotnie przy nadmiarze jest wstanie wykorzystać roślinę w celu usunięcia nadmiaru hormonu. W tensposób organizm sam potrafi rozprawić się z negatywnie działającymisubstancjami o charakterze hormonalnym. Właśnie w tym tkwi jednaz tajemnic kolejnego stopnia detoksykacji i regeneracji. Chodzi o to,by dzięki odpowiedniemu funkcjonowaniu układu hormonalnego jeszczebardziej wzmocnić odporność, utrzymać zregenerowane partie w pełnejaktywności i kontynuować całkowitą regenerację kolejnych części naszegoorganizmu. Taką harmonizację można stosować łącznie z leczeniemklasycznym.

 

KOROLEN

Naszym celem jestcałkowita regeneracja organizmu i jego prawidłowe funkcjonowanie dopóźnego wieku. Na drodze do całkowitej regeneracji zrobimy piąty krok,stosując Korolen.

Wpływa on przede wszystkim na meridiany główny,potrójnego ogrzewacza i serca. Meridian główny wpływa praktycznie napracę całego organizmu i ma nad nim nadzór generalny poprzezregulowanie jego energii jang. Korolen jest szczytowym produktemPentagramu© i działa najintensywniej na układ energetycznyczłowieka. Po przejściu całej serii regeneracyjnej, zrobiliśmy dlaorganizmu to, co najlepsze. Korolenem wzmocnimy regenerację komórek,krwi, mózgu i ustabilizujemy stan harmonii, który udało się namdotychczas osiągnąć. Z całkowitą regeneracją organizmu otworzą sięprzed nami dotąd nie poznane bramy szczęścia.

Każda choroba ogranicza rozwój fizyczny i psychicznyczłowieka. Im rzadziej chorujemy, tym wartościowszą stajemy sięosobowością. Naszym celem jest długowieczność i życie wysokiej jakościi pełni kondycji. Długowieczność, wiąże się z utrzymaniem układuodpornościowego na wysokim poziomie, prawidłowym funkcjonowaniem układuhormonalnego i czystością organizmu.

Organem ważnym dla odporności organizmu jestgrasica, dużą rolę odgrywa również szpik kostny, śledziona i śluzówkajelita. Krew jest nośnikiem substancji odżywczych, naczynia krwionośnedrogami transportu, mózg głównym nadzorcą. Poprzez starzenie się lubgromadzenie substancji szkodliwych w organizmie, te ważne obszary tracąswoją sprawność, a odporność obniża się. Skutkiem tego nasz organizmjest bardzo wrażliwy na każdą drobną infekcję i z powodu kolejnegoosłabienia może dojść np. do syndromu przemęczenia lub pojawią siępoważne schorzenia onkologiczne, a organizm staje się podatny równieżna HIV. Natura oferuje nam wiele pożytecznych roślin i substancjinaturalnych, których właściwości możemy wykorzystać również przy takpoważnych chorobach. O niektórych wspomnimy przynajmniej w skrócie.

Należy do nich np. dziurawiec zwyczajny, któregoskuteczność w leczeniu HIV podkreślają niektóre instytuty badawcze.Również torf, należy do silnych naturalnych źródeł o uniwersalnymzastosowaniu przy HIV, chorobach onkologicznych, detoksykacji organizmuz metali ciężkich i w poważnych zaburzeniach odporności. Niemniejinteresującą rośliną o wspaniałym działaniu jest stare indiańskie ziołolapacho. Jest stymulatorem odporności o działaniu silniejszym niżjemioła. Indianie stosują lapacho przy leczeniu chorób krwi i wonkologii, ma ono również doskonałe działanie przeciwgrzybicze.Dzisiejsze badania potwierdzają doświadczenia Indian. Także koper czy kmin,które na bieżąco stosujemy w kuchni oraz inne ”zwykłe rośliny”, jak naprzykład dąb, mają ogromną moc. Potrafią eliminować działanieniektórych związków chemicznych, które dziś często występują w łańcuchupokarmowym i powodują wiele poważnych chorób.

Poprzez specyficzną kombinację aktywnych roślin ibioinformacji powstał preparat Korolen, który odznacza się wprostwyjątkowymi cechami a można go używać jako uzupełnienie żywienia, byutrzymać odpowiedni poziom zdrowia, przy mnóstwie choróbcywilizacyjnych.

Jak już wspominaliśmy przy Vironalu, regeneracjazaczyna się i kończy eliminacją mikroorganizmów z ludzkiego organizmu.Jest to bardzo proste. Wirusy, drobnoustroje, bakterie, a zwłaszczagrzyby starają się uzyskać wewnątrz i na powierzchni naszego ciałapożywkę do rozmnażania się i rozwoju, a czym więcej ich jest, tymbardziej osłabiają nasz organizm. Pozornie małe mikroorganizmy, coprawda nie gwałtownie, lecz poprzez nieustanne działanie na organizmgospodarza w wielu wypadkach zwyciężają, zaś organizm słabnie. Dotakich niepozornych, a jednak niebezpiecznych intruzów należy wiruscytomegalii, który według badań, swoim działaniem sprzyja ponownemuzwężeniu arterii po przeprowadzonej chirurgii odtwórczej naczyń. Wprzyrodzie istnieje nieustanne współzawodnictwo, a przeżywają wyłączniejednostki odporne. Selekcja naturalna w społeczeństwie ludzkim jesttłumiona np. poprzez nadużywanie różnych antybiotyków i innychmedykamentów. Jest to jeden z powodów, z powodu ktorego nie możepowstawać jednostka bardziej odporna, tak jak się to dzieje wprzyrodzie. Pozwolić komuś umrzeć i powiedzieć, że była to tylkoselekcja naturalna, byłoby nieetycznym. Naszą wielką bronią przeciw tymzmiennym intruzom jest dobrze przygotowany układ odpornościowy. Korolenzawiera substancje roślinne i bioinformacje, które bezpośredniowzmacniają odporność człowieka, regenerują komórki i mózg,najważniejszy organ człowieka.

Jak scharakteryzować KorolenflJeżeli po wypróbowaniuwszystkiego nic nie pomogło, proponujemy wypróbowanie tegoharmonizującego preparatu. Jest właśnie jednym z tych najważniejszychkluczy do całkowitej regeneracji. Czasem dokona czegoś, co nazywamymałym cudem. Za pośrednictwem tego preparatu podawane są organizmowibioinformacje, a jeśli organizm jest właściwie zestrojony, skorzysta ztych programów do regeneracji. Często zdarzy się cud – organizm wyleczysię sam.

Przyjrzyjmy się przyrodzie, starajmy się kierowaćjej prawami, a stwierdzimy, że możemy wiele pożytecznych rzeczywykorzystać dla naszego dobra. Życie w harmonii, zgodnie z prawaminatury daje człowiekowi nieograniczone możliwości.

INFOKOSMETYKA

Pięć bioinformacyjnych kremów Energy, nazywanychwspólnie Pentagramem infokosmetyki- to nadbudowa do pentagramukoncentratów ziołowych. Kremy wzmacniają działanie preparatówpodstawowych. W porównaniu z koncentratami kremy poza składnikamiziołowymi, bioinformacyjnymi i skutecznymi substancjami aktywnymi(m.in. liposomy, kwasy owocowe, witaminy ...) zawierają także wysoceenergetycznie naładowaną wodę mineralną z termalnego źródła Podhajska.Wspomniana woda jest źródłem wielu cennych składników i nadajekosmetykom zupełnie nowy wymiar. Szczegółowe studia udowodniły, że przywielu problemach (zwłaszcza astmie i niektórych wysypkach skórnych) magłębszy i trwalszy efekt regeneracyjny niż woda z Morza Martwego.

Woda z Podhajskiej zawiera sól, a ta przyzastosowaniu zewnętrznym działa antyseptycznie, przeciwzapalnie,ukrwiająco i oczyszczająco, dzięki czemu goi skórę a ponadto zatrzymujewodę. Ponieważ nasza skóra jest słona, następuje naturalne nawilżanie.

Do kremu dodano ponadto kolejne znane substancjenaturalne, które zwiększają jeszcze ich aktywność. Jedną z nich, niestosowaną do tej pory w kosmetyce, są substancje humusowe, którewzmacniają skuteczność kremów i rozszerzają ich zastosowanie wleczeniu, również poważnych chorób, takich jak nowotwory czy AIDS.

Skuteczność pierwiastków w kosmetykach Energyzwiększa odpowiednia kombinacja roślin. Podstawową cechą tej wyjątkowejgrupy kosmetyków jest do 50% udziału wyważonej kompozycji ziołowej, wodróżnieniu od kremów innych firm, które zawierają jedynie 1-3%.Zastosowanie liposomów, które zapewniają oddziaływanie kremów zpowierzchni skóry w głąb organizmu, jest naturalnym czynnikiemkosmetyków Energy, tak jak i pozostałe ich zalety, np. działaniehomeopatyczne.

Maści te zasługują na uwagę głównie dzięki temu, żegwarantowana jest ich naturalność. Nie zawierają stabilizatorów,dodatków konserwujących i syntetycznych substancji zapachowych, którepojawiają się w innych kosmetykach “naturalnych”. I często są przyczynąreakcji alergicznych skóry. Wysoka zawartość substancji aktywnychpochodzenia naturalnego, wraz z wodą mineralną o unikalnym składzie zPodhajskiej, zapewniają naturalną stabilność kremów dotyczącą terminuich przydatności. Cały kompleks, uzupełniony o fitosubstancje ibioinformacje ma największe działanie regeneracyjne.

Klient może wybrać spośród pięciu produktówbioinformacyjnych według tej samej zasady jak w przypadku Pentagramukoncentratów. W tym przypadku wybór ułatwia ich naturalny zapach. Jeśliklientowi w trakcie nanoszenia na skórę któryś z zapachów przypadnie dogustu, jest prawie pewne, że wybrał właściwy krem.

Doświadczenia wielu terapeutów potwierdzająpozytywne działanie kremów po zastosowaniu na strefy odruchowe bądźpunkty akupunktury, zarówno przy problemach ostrych jak i przy leczeniuschorzeń przewlekłych.

Sprawdzają się również masaże bądź samodzielnenanoszenie kremów na odpowiednie punkty. Właściwe miejsce potrafiokreślić nawet laik, a to według wykresu przebiegu poszczególnychmeridianów bądź map stref odruchowych ludzkiego organizmu.

 

Poszczególne zależności

Organy

Każdego człowieka można zaszeregować do konkretnego typu.Jedni będą typem nerkowca, inni wątrobowca, jeszcze inni będą mieliskłonności do osłabienia płuc. Niektórzy mogą być też typem mieszanym imają jednocześnie osłabionych kilka organów. Jest to uzależnione odgenetyki. Ogólnie jednak osłabione organy można wzmocnić preparatamiPentagramu©, i tym samym wyeliminować negatywne objawydysharmonii odpowiednich kanałów energetycznych. Osłabienie drogienergetycznej organu przejawia się w całej budowie ciała człowieka.Oznaki słabości będą widoczne w jego psychice, zachowaniu oraz wbudowie ciała - np. poprzez niewłaściwy stan ruchowy stawów lubnieodpowiednie funkcjonowanie niektórych mięśni. Uszkodzone zostanąstawy i mięśnie w miejscach, przez które przechodzi osłabiony kanałenergetyczny. Łatwo można ustalić, który preparat będzie odpowiadałdanemu typowi człowieka i które organy powinien wzmocnić.

Wmiejscach, przez które przechodzi osłabiony kanał energetyczny, bądź wmiejscach strefy odruchowej osłabionego narządu najczęściej pojawiająsię i gromadzą infekcje drobnoustrojowe, bakteryjne i wirusowe, np.schorzenia grzybicze.

Poniżejpodajemy przykład na to, jak można dopatrzyć się zależności pomiędzyosłabionym organem a objawem chorobowym w odległym miejscu ciała:

Odnotowaliśmyprzypadek kobiety, która cierpiała na rozległą egzemę wokół oczu,dokładniej mówiąc w miejscach stref odruchowych nerek. Początekpowstania problemu sięga do okresu, kiedy kobieta była na pogrzebieswojej siostry. Po kilku dniach od tego zdarzenia pojawiła się egzema.Nawet światowej sławy klinika dermatologiczna, którą odwiedziła, aniżadna maść o rewelacyjnych właściwościach nie pomogła. Na podstawiezaobserwowanej dysharmonii na drodze nerek przeprowadzono tylko jednąpiętnastominutową bioterapię (regeneracja przy pomocy bioenergii), poczternastu dniach egzema wokół oczu zaczęła się odłupywać, a pomiesiącu skóra była czysta. Przyczyną egzemy był strach podczasobrzędu.

Strachuszkadza nerki i dlatego właśnie problem wystąpił właśnie w jednym zmiejsc stref odruchowych nerek. Za pomocą bioterapii wyrównana zostałaenergetyczna dysharmonia na odpowiedniej drodze i egzema znikła. Wydajesię to niewiarygodne, ale kto zna energetykę organizmu i wie o jejistnieniu, nie będzie zaskoczony.

 • Osłabienienerek objawia się np. anginą, ponieważ przez migdały gardła przechodzimeridian nerek. W trakcie anginy powinniśmy wzmacniać nerki, np. pijącherbatę wrzosową i preparat Renol.
 • Napodstawie przebiegu meridianów możemy zaobserwować, że równieżprzyczyna bólu kręgosłupa leży gdzieś indziej niż w samym kręgosłupie.Skolioza jest również wtórnym przejawem osłabienia konkretnego organu,zwłaszcza nerek i pęcherza moczowego. Obserwując drogi energetycznetych organów, zauważymy ich przebieg obok kręgosłupa.
 • Ból głowy ma także różne przyczyny, a stosowanie analgetyków nie musi być tym właściwym rozwiązaniem.
 • O osłabieniu konkretnego organu mogą mówić znamiona i inne defekty skórne w miejscach przebiegu kanałów energetycznych.

Możemyprzytoczyć tutaj przykład małej dziewczynki, u której na dłoniachpojawiły się brodawki. Początkowo miała tylko jedną, w następstwiewypalenia obie jej dłonie obsypały się brodawkami. Gdyby stan jejzdrowia był normalny, nie pojawiłyby się kolejne po wypaleniu.Osłabiona była jednak praca nerek. Po wyrównaniu energii w ich kanale energetycznym brodawki znikły.

W ludzkim organizmie między poszczególnymi organami i układami musi panować równowaga podobnie jak w przyrodzie. Każdeodchylenie od normy można uważać za przejaw dysharmonii czy stanuchorobowego. Zastanówmy się nad tym, co w życiu robimy źle, jak sięodżywiamy, ile aktywnie poruszamy, jak zachowujemy się. Po “rachunkusumienia” często decydujemy się na zmianę stylu życia.

Przedewszystkim należy liczyć się z tym, że regeneracja nie zależy odwielkości dawki przyjętego preparatu. Ważną rolę gra przede wszystkim czas.Nie można wymagać od organizmu, by zregenerował stawy w ciągu jednegodnia, skoro ich uszkadzanie trwało kilka lat, a ponadto w dalszym ciągunie rezygnujemy ze swych złych nawyków. Zwłaszcza jeśli się nieruszamy, przejadamy, spożywamy codziennie duże ilości mięsa, kawy,cukru, kiełbas, chemicznie konserwowanej żywności i pijemy mało czystejwody. W takim przypadku należy liczyć się z tym, że poprawa nastąpi podłuższym czasie.

Tajemnice pożywienia

Proces regeneracji przy pomocy produktów Energy możemy znacznie przyspieszyć dziękiodpowiedniej diecie, ograniczającej lub wykluczającej z naszegojadłospisu wyżej wymienione artykuły spożywcze. Przy wyborzeodpowiedniego postępowania może dojść do usunięciu bólu w ciągu kilkugodzin lub nawet minut, nie należy jednak oczekiwać cudów.

Przed około2 500 laty, Hipokrates, praojciec medycyny, wychwalał zdolnośćorganizmu człowieka do samouzdrawiania, którą nazwał “physis”. Podobniejak Chińczycy również on uważał, że podstawą zdrowia jest właściweodżywianie się i do tej pory nie straciło na ważności jegostwierdzenie: ” Twoje pożywienie niech będzie Twoim lekiem, a Twój lek niech będzie Twoim pożywieniem”.

Dzisiajniemożliwy stał się powrót do nawyków żywieniowych z przeszłości,pomimo iż obecnie istnieje tendencja do określania diety naszychprzodków za właściwą i zdrową. Źródła pożywienia naszych przodków byłynaturalne, podczas gdy dzisiejsze artykuły spożywcze zawierająbarwniki, stabilizatory, środki słodzące i konserwanty.

Należywybrać swój własny kierunek zdrowego żywienia i ukierunkować się napożywienie o niskiej zawartości tłuszczu, soli i cukru, unikaćczerwonego mięsa oraz mięsa chemicznie obrobionego (wędlin), ograniczyćspożywanie mleka i produktów mlecznych, szczególnie serków topionych,spożywać potrawy o dużej zawartości błonnika, pić odpowiednią ilośćczystej wody i codziennie stosować uzupełniające substancje odżywcze wpostaci suplementów żywienia.

Organizm toukład niezmiernie wrażliwy na każde pożywienie. Zgodnie z podstawowązasadą pentagramu (patrz rys. nr 3), każdemu głównemu organowi ciałaprzyporządkowano jeden kolor i smak. Artykuł spożywczy tego samegokoloru i smaku działa potem przede wszystkim na ten organ. Kapusta isałata - kolor zielony- pomagają wątrobie i żółci. Kolor czerwony - odpapryki aż po pomidor - wzmacnia serce i układ krwionośny. Kolor żółty- banan i cytryna - działa zbawiennie na nasz umysł, fizycznie zaś napęcherzyk żółciowy. Ogórek kiszony i jarzyny konserwowe ogólniewzmacniają wątrobę, gorzkie jarzyny wspomagają układ krwionośny ijelita. Kto jest łasuchem, dba o swój żołądek i śledzionę, ponieważsłodki smak wzmacnia te organy. Ostra papryka chilli czyści płuca ijelito grube, śledź zaś, sprzyja nerkom i pęcherzowi moczowemu.Pamiętajmy jednak, że nadmiar wszystkiego szkodzi i często ma działanieodwrotne.

Zgodnie zzegarem biologicznym idealne byłoby jedzenie śniadania dopiero odziewiątej, kiedy aktywność żołądka zaczyna spadać. Zaobserwujemyrównież, że obfity posiłek na noc, kiedy najbardziej aktywna jestwątroba i pęcherzyk żółciowy, nie jest niczym mądrym. Warto spróbowaćkierować się tymi podstawowymi zasadami i dodać do nich umiar wjedzeniu. Zadowolone będą nasze narządy wewnętrzne i my sami.

Niekażdy jest w stanie w jednej chwili zmienić swoje nawyki żywieniowe,pożądane jest jednak, aby zbliżyć się jak najbardziej do ideału.

Przyporządkowanie preparatów bioinformacyjnych do meridianów

Preparatyfirmy Energy zawierają wyważone kompozycje, które wraz ze zużyciemobecnej pojemności energii odnawiają przepływ energii w poszczególnychmeridianach. Dzięki temu są dla człowieka bardzo delikatne.

Energiaprzepływa przez kanały określonymi rytmami, które dla każdego organu sąinne. Jeśli przepływ energii ulegnie w jakimś miejscu osłabieniu lubzostanie zablokowany, i przez dłuższy czas dany narząd nie jestodżywiany, jego odporność zaczyna się obniżać i ulega chorobie napoziomie fizycznym. W początkowej fazie tego stanu często wystarczyudrożnić meridiany zablokowane w organizmie za pomocą preparatówPentagramu© i zharmonizować przepływ energii. Osłabiony organ wraz z przypływem energii jest w stanie sam pokonać problem.

W procesiestarzenia się organizmu drogi energetyczne zatykają się. Powodem tegosą napięcia psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Natomiast organizm przyniedoborze energii zaczyna zbytnio się wyczerpywać, wątleć, niedomagaći zużywać. Jeśli w starszym wieku sami nie pomożemy przepływowi energiiw organizmie, wcześniej się zestarzejemy i szybciej umrzemy.

Płód ludzkii maleńkie dziecko posiadają nienaruszony stresem i codziennymnapięciem obieg energetyczny. Energia stopniowo rozdziela się na górnei dolne części organizmu, a jej harmonijny zrównoważony bieg zostajenaruszony. Jeśli chcemy zyskać siłę młodości, świeżość i zdrowie,musimy umieć świadomie stworzyć początkowy stan harmonii. Oznacza tootwarcie kanałów energetycznych i wywołanie zrównoważnego przepływuenergii w całym organizmie.

Podajmy przykład:

Energia w meridianach tak jak i sieć elektryczna wdomu ma określone napięcie. Tak, jak w domu do sieci podłączone sąróżne urządzenia elektryczne, tak w organizmie poszczególne organypołączone są wzajemnie siecią energetyczną. Napięcie musi być stabilne.Jeśli energia chwieje się, jest jej nadmiar lub brak, pojawią sięwahania w funkcjonowaniu naszego organizmu. Tam gdzie nie ma energii,tam nic nie działa – ani w domu, ani w organizmie. Jest to logicznewytłumaczenie również dla tych, którzy nie chcą zrozumieć, że siećenergetyczna naprawdę istnieje. Na tych zasadach od kilku tysięcy latopiera się tradycyjna medycyna chińska. Do dziś jej sposoby leczenia sąpopularne.

Produktypentagramu potrafią wyrównać wahania energetyczne i harmonizować biegenergii w naszym organizmie. Harmonizacja jest dla regeneracji słowemkluczowym. Harmonizacja i profilaktyka znaczą więcej niż leczenie.Lepiej zawczasu wyrównać stan energetyczny, niż pozostawić ważny narządw osłabionym stanie. Organizm jakby zgodnie z określonym zapisemnutowym pomaga sam sobie. Po zastosowaniu Pentagramu©istnieje uczucie podobne do uczucia stroiciela pianina, którybezbłędnie nastroił swój instrument, tak że może on ponownie grać.Nastrójcie się również Państwo na tę właściwą częstotliwość irozsmakujcie się życiem!

Produkty Pentagramu odpowiadają następującym meridianom:

 

Vironal/Droserin - meridian płuc, śledziony ale również jelita grubego

Regalen/Protektin - meridian wątroby, pęcherzyka żółciowego, potrójnego ogrzewacza

Renol/Artrin - meridian nerek, pęcherza moczowego

Gynex/Cytovital - meridian poczęcia, potrójnego ogrzewacza

Korolen/Ruticelit - meridian główny, serca, potrójnego ogrzewacza, ale również jelita cienkiego

 

Bioinformacje

Regeneracjaw Pentagramie oparta jest na zasadzie terapii bioinformacyjnej oraz naholistycznym podejściu do człowieka, które koncentruje się na całejosobowości człowieka (od strony psychicznej, emocjonalnej, duchowej ifizycznej). Dla tej filozofii ważne jest także to, że ciało i umysł sąpołączone wzajemnie. Unikalny skład ziół i minerałów jest w stanienaśladować energię reakcji biochemicznych i dzięki temu kilkakrotnieprzyspiesza wydalanie toksyn z organizmu. Co właściwie czyni tepreparaty tak wyjątkowymiflSą to bioinformacje, nieodłącznyelement wszystkich preparatów Energy. Ich obecność w produktach jest natyle ważna, że w porównaniu z innymi produktami o podobnym charakterze,preparaty Energy wykazują także kilkakrotnie większą skuteczność.

Bioinformacjeto konkretne częstotliwości, które imitują fale naszych centrówpodkorowych, kierujących wegetatywnym układem nerwowym i regulującychpracę organów wewnętrznych. Wzór częstotliwości bioinformacji jestjednak tylko podobny, dlatego musi być podawany w regularnych odstępachczasu. Działa bowiem na zasadzie rezonansu.

ZASADY REZONANSU I DZIAŁANIE BIOINFORMACJI NA CZŁOWIEKA

Całegobardzo skomplikowanego procesu nie można opisać w skrócie, ale samodziałanie rezonansu można wyjaśnić prościej. Jeżeli stoimy na środkuwiszącego mostu i jeśli skaczemy nierównomiernie w jednym miejscu, niedojdzie do żadnego wyraźnego efektu. Jeśli zaczniemy skakać miarowo,most rozhuśta się. Jest oczywiste, że nawet mała siła wystarczy dodużego wpływu na całość. Wiele zależy również od tego, jaką masąbędziemy działać. Motyl raczej nie rozhuśtałby mostu. Rytm skakaniamożna porównać do regularnego dawkowania preparatów bioinformacyjnych,a naszą masę do ilości, jaką stosujemy. To wszystko ma wpływ naprzebieg regeneracji.

Tak samo jak istnieje rezonans, istnieje też biorezonans.Na jego zasadach działa regeneracja w pentagramie, homeopatia,bioterapia oraz przyrządy, które z powodzeniem stosuje się w kraju i zagranicą do leczenia wielu chorób cywilizacyjnych.

U każdegowcześniej czy później można wywołać proces regeneracyjny według pewnychreguł. Wystarczy, żeby wykorzystana informacja częściowo była podobnado tej informacji, na którą musimy wpłynąć. Ciało to substancja żywa,dlatego przebieg rezonansu i biorezonansu mogą się od siebie różnić.Jeśli na substancję żywą, która jest nośnikiem pewnego rodzajuinformacji, działamy nową informacją, która podobna jest do niej tylkoczęściowo, można poprzez powtórne działanie wywołać zmianę w jejdługości fali. Druga z informacji zacznie potem rezonować na tej samejczęstotliwości. W praktyce oznacza to, że przy użyciu odpowiedniejinformacji można z ciała stopniowo usunąć lub przytłumić negatywnąinformację, co może wystarczyć, aby wywołać zwrotny proces regeneracji.Jednocześnie dochodzi do poprawy stosunków energetycznych w meridianachi powrotu utraconych sił. Chociaż każdy z nas jest inny, wszyscy mamyjednakowe organy, jednakowe kanały energetyczne i właśnie preparatyfirmy Energy możemy określić jako pewną uniwersalną serię kluczy, którana zasadach podobieństwa pobudza i harmonizuje ważne procesy życiowe worganizmie. Powrót do zdrowia jest warunkiem utrzymania istnieniaczłowieka na Ziemi.

Rys. nr 21 - Przykład biorezonansu

 Jeśli delikatnasiła działa w pewnym kierunku powtarzalnie, może wywołać nawet taki“cud”, jaki prezentuje rysunek. Delikatne gałązki roślinki przerosły popewnym czasie kilkucentymetrową warstwę chodnika asfaltowego. Człowiekpotrzebowałby do tego młota pneumatycznego. To, że delikatna roślinkaprzebiła nawet grubą warstwę chodnika asfaltowego spowodowałopowtarzające się działanie małej siły w jednym kierunku.

Na podobnych zasadach opierasię terapia bioinformacyjna i homeopatia. Preparaty bioinformacyjneEnergy również działają siłą pozornie niezauważalną. Jednakże poprzezregularne stosowaniem potrafią tą delikatną siłą czynić podobne ”cuda”,jak roślinka na rysunku. W powtarzalności jest siła i wszystko ma swójczas. Po określonym czasie powtarzającego się działania delikatneinformacje preparatów dotrą do celu. Jeśli jesteśmy właściwienastrojeni na którąś z bioinformacji, to biorezonans zwiększy efektkońcowy.

Reakcje zwrotne

Przy pomocybiorezonansu można wyjaśnić również występowanie reakcji zwrotnychmających miejsce w trakcie regeneracji. Jak szybko i po jakim czasieuda nam się osiągnąć zwrotny proces regeneracyjny, zależy od naszegonastrojenia (nastawienia) na konkretną informację.

Reakcja zwrotna to reakcjaorganizmu na bioinformację. Mechanizmy obronne zaczynają pobudzać się,a z organizmu wydalane są produkty toksyczne. Mogą przejawić się wpostaci opryszczki lub przejściowym pogorszeniem stanu skóry, czysymptomami problemów związanych z przebytymi schorzeniami. Mogą to byćrównież różne wysięki z otworów ciała, np. wysięk ze słabym pieczeniemna końcu cewki moczowej u mężczyzn, upławy z pochwy u kobiet i inne.Wszelkie badania mikrobiologiczne tego typu wysięków są negatywne.Każdy z nas jest inny, i tak reakcja zwrotna może mieć wiele postaci. Jeżelinie jesteście Państwo pewni, czy w przypadku pogorszenia stanu zdrowiachodzi o reakcję zwrotną, skonsultujcie swój stan z lekarzem -homeopatą. Wykaz lekarzy współpracujących uzyskacie w każdym KlubieEnergy.

 

Rys. nr 19 – Logo Energy

 • Okrąg – w każdej kulturze jest symbolem o dużym znaczeniu. Łączy ruch, zmianę i mądrość wieków.
 • Środek – język ognia –wyznaczony horyzont duchowy – będą nas rozumieć wszystkie narody. Językognia jest silną energią harmonizującą ze wszechświatem. Ogieńwewnętrzny, iskra życia, proces przebiegający na kilku poziomach.
 • Niebieskie pole – woda, powietrze, czyli życie. Powietrze wspiera ogień (energię), nowe tendencje własnego rozwoju.
 • A wszystko połączone jestpodobnie jak symbol równowagi – jing i jang, który przedstawiaprzeciwieństwa, tworzące harmonijną całość.

 

System regeneracji

Klucz do określania odpowiedniego preparatu

Z wcześniejszych zaleceń wynikało, że w celu profilaktycznego wzmocnienia organizmu najlepiej stosować preparaty Pentagramu©w kolejności Vironal – Regalen – Renol – Gynex- - Korolen. Jeślistaramy się rozwiązać jakoś konkretny problem najlepiej wybrać dorozpoczęcia regeneracji najkorzystniej działający preparat.

Wyobraźmy sobie regenerację wpentagramie jako nieskończoną pętlę. Rozpocząć możemy gdziekolwiek, alezawsze musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Istnieje kilka sposobów, które pomogą wybrać właściwy preparat:

 • W przypadku gdy worganizmie przeważa występowanie mikroorganizmów, regenerację należyrozpocząć od stosowania Vironalu, w innym wypadku można rozpocząć odRegalenu. Najkorzystniej jest rozpocząć regenerację od preparatu,którego możliwości regeneracyjne są danemu obszarowi najbliższe.
 • Klasycznym sposobem znalezienia właściwego preparatu są ulotki informacyjne. Staramy się znaleźć związek pomiędzy naszymi wewnętrznymi problemami, a objawami przedstawionymi w ulotkach.
 • Kolejny sposób jest podobny. Porównujemy problemy zdrowotne ze wskazaniami kanału energetycznego,który harmonizuje odpowiedni preparat. Obserwujemy również przebiegmeridianów i szukamy zgodności naszych problemów z miejscami przezktóre biegną.
 • Rysunki poszczególnych kanałów z ich opisami znajdują się na stronach
 • 10-19.

Przykład: Boli nasgłowa w obszarze od szyjnego odcinka kręgosłupa w kierunku ucha.Spoglądamy na przebieg meridianów i stwierdzamy, że przez te miejscaprzechodzi meridian pęcherzyka żółciowego. Dla jego zharmonizowaniawybieramy preparat bioinformacyjny Regalen, ponieważ odnosi się onwłaśnie do tego kanału. W ten sposób wyrównamy dysharmonię i bólzniknie. Podobnie postępujemy także w innych przypadkach.

 • Proste ustalenie odpowiedniego preparatu można przeprowadzić również wg rys. 3 (
 • str. 7),na którym są podane organy parzyste i odniesienia do preparatów. Wwielu miejscach ich zastosowanie pokrywa się i można stosować różneprodukty na ten sam organ.

Przykład:Aby pobudzić żołądek należy odróżnić, czy zastosować substancje gorzkiez Regalenu czy może bardziej skuteczna będzie obecność mirry z Vironaluw związku z jej przeciw drobnoustrojowym działaniem ... itd. Każdypreparat zawiera coś innego, czego dany organ w danym momenciepotrzebuje.

 • Osobie, która chce bliżejzrozumieć układ energetyczny organizmu, stosunki między organami, arównocześnie chciałaby się specjalistycznie kształcić, polecamy książkiVladimira ANDA Klasyczna medycyna chińska 1 – 5.
 • Innym sposobem doboru odpowiedniego produktu są urządzenia, które pracują w oparciu o metodę EAV. Jednym z nich jest np. Supertronic,stworzony i przystosowany dla potrzeb dystrybutorów firmy Energy.Metoda ta umożliwia stwierdzenie celowości zastosowania lub niepreparatu Energy dla konkretnej jednostki poprzez podłączenie do obwodupomiarowego. Według zmierzonych odchyleń od wartości normalnych łatwomożna określić pochodzenie problemów zdrowotnych i ustalić optymalnypreparat, właściwy do wyeliminowania przyczyny problemów.
 • Kolejnymi możliwościami określającymi korzystne dla pacjenta preparaty mogą być różne metody psychotroniczne.

Proponujemywybór własnego sposobu, który będzie Państwu najbardziej odpowiadał,kierujmy się swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i wykształceniem.

System stosowania

Po zastosowaniu odpowiedniejilości preparatu, który wybraliśmy jako podstawowy, kontynuujemyregenerację zgodnie z zaleconą kolejnością. Po określonym czasie jednakzawsze wracamy do preparatu, który stosowaliśmy jako pierwszy.Predyspozycje dziedziczne bądź osłabienie konkretnego organusygnalizują potrzebę wzmocnienia danego organu dodatkowo. Należy wtedydać mu pierwszeństwo przed pozostałymi. Jednej osobie wystarczy do regeneracji lub wzmocnienia jedna buteleczka, druga będzie potrzebowała ich więcej. Każdy z nas jest inny, dlatego do regeneracji również musimy podejść indywidualnie.

Kolejność stosowania preparatówmożna zmieniać lub ukierunkowywać poprzez różne metody testowania.Możliwe jest również połączenie dwóch produktów. W tym przypadkustosujemy większe ilośći tego preparatu, który odnosi się do problemuwywołującego w naszym przypadku większe komplikacje, i który swymiobjawami wysuwa się na prowadzenie. Drugi preparat, podawany wmniejszych ilościach, wspomaga tylko przyspieszanie już rozpoczętegoprocesu regeneracji. Stosowanie większej ilości preparatów jednocześnielub ich zbyt duże łączenie nie przynosi pożądanego efektu. Należykierować się bardzo zasadniczym stwierdzeniem, że “co za dużo, toniezdrowo”.

Najłatwiej łączyć z pozostałymipreparatami Vironal. Skłaniamy się do tego np. w trakcie regeneracjipęcherzyka żółciowego i leczeniu nagłego schorzenia o charakterzegrypowym.

Optymalne warunki regeneracji

Podstawą regeneracji jest detoksykacja organizmu,dlatego należy dostarczyć organizmowi dostateczną ilość płynów, byuwolnione niepożądane substancje mogły być skutecznie wydalone.Zwłaszcza osoby z niskim ciśnieniem powinny więcej pić. Najnowszebadania potwierdzają, że nasz organizm potrafi dobrze wykorzystać tylkoczystą wodę.

Sprawą indywidualną jest to, ilewody potrzebujemy wypić. Spożycie płynów kieruje się indywidualnymicechami człowieka, wiekiem, masą ciała, aktywnością organizmu alerównież otaczającym środowiskiem. Praca i ruch w upale prowadzą dodużych strat płynów i minerałów wraz z potem. W ciągu godziny tracimynawet kilka litrów wody, dlatego musimy odpowiednią ilość płynównatychmiast wprowadzić do organizmu.

Człowiek przy normalnejaktywności powinien wypijać codziennie minimum dwa litry płynów. Wtrakcie procesu regeneracji, należy pić jeszcze więcej.Niewystarczające spożycie płynów może być przyczyną pogorszenia stanuosoby będącej w trakcie regeneracji. Odpowiednia ilość płynów jestniezbędna do właściwego funkcjonowania nerek, co zabezpiecza wydalaniesubstancji szkodliwych. Również równowaga środowiska wewnętrznegouzależniona jest od odpowiedniego i regularnego przyjmowania płynów.Przy ich niedoborze człowiek zaczyna być (zwłaszcza dzieci) częstorozdrażniony, skarży się na bóle głowy, ma słabą koncentrację, zwiększasię temperatura jego ciała.

Również brak odczuwaniapragnienia to stan chorobowy, tak jak nadmierne spożywanie płynów.Należy znaleźć swoje własne optimum. Uzupełnieniem czystej wody mogąbyć herbaty ziołowe bez cukru, świeże soki warzywne itp. Nie polecamynadmiernej ilości wód gazowanych, ani ciągłego spożywania wódmineralnych, które z powodu zawartości pierwiastków obciążają nerki.Zamiast tego, do uzupełnienia 30% substancji budulcowych organizmuproponujemy dodać do szklanki z wodą kilka kropli preparatu Fytomineralfirmy Energy – który zawiera naturalną formę minerałów i pierwiastkówśladowych, o 98 % przyswajalności przez organizm człowieka. Na początkunależy odmierzyć wodę i wlać do butelki, aby móc wieczorem skontrolowaćile wody zostało wypite. Zalecamy zabierać ze sobą wodę również gdywychodzimy z domu.

Proces regeneracji

1. Przed użyciem należy buteleczką dokładnie wstrząsnąć. Ma to na celu dynamizację i zwiększenie działania preparatu.

2. W trakcie procesu regeneracji należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów – najlepiej czystej, dobrej jakości wody bez CO2!

3. Osobycierpiące na wiele schorzeń lub na choroby przewlekłe powinny rozpocząćterapię od ilości mniejszej, a następnie stopniowo ją zwiększać, np. 3krople x 1 dziennie. Jest to ważne dla osób przewlekle chorych, np.długotrwałe egzemy.

Jeśli niepojawi się przejściowe pogorszenie, po tygodniu można zwiększyć ilośćdo 3 krople 2 x dziennie. W tym przypadku przejściowe pogorszenierozumiane jest jako np. rozszerzenie źródeł egzemy.

Jeśli poupłynięciu kolejnego tygodnia nie pojawi się żadna wyraźna reakcja,można po raz kolejny zwiększyć ilość do 3 kropli 3 x dziennie. Jest toilość maksymalna dla schorzeń długotrwałych. W przypadku stanów mniejpoważnych lub przy powtórnej regeneracji tym samym preparatem możliwejest stosowanie 5 kropli 3 x dziennie. Przy maksymalnym dawkowaniuprodukt wystarcza na 4 tygodnie!

4. Po trzech tygodniach stosowania winna nastąpić jednotygodniowa przerwa.

Oznacza to, żejedna buteleczka wystarczy na więcej niż jeden miesiąc. Tygodniowaprzerwa jest konieczna. Chodzi o to aby organizm nie przywykł dostosowania któregokolwiek z preparatów, i aby zachował swoje działanie,w innym wypadku trzeba by było wciąż zwiększać ilości.

5. Ten ktoczuje się w pełni zdrowy może rozpocząć stosowanie preparatu wilościach maksymalnych. Jeśli pojawi się reakcja zwrotna, którawyraźnie obciąża organizm, należy obniżyć ilości do minimum tzn. do 3,ewentualnie 1 kropli dziennie.

6. Reakcja zwrotna jest wyłącznie pozytywnym efektem regeneracji. Detoksykacja i całkowita regeneracja przebiega w większości bez oznak reakcji zwrotnych.

7. W przypadkugdy reakcja zwrotna jest bardzo wyraźna i obciążająca, należy wydłużyćprzerwy pomiędzy poszczególnymi ilościami (np. 1 kropla co drugi dzień,1 kropla raz na trzy dni lub nawet 1 kropla raz na tydzień czy 14 dni).W tym przypadku należy już indywidualnie obserwować indywidualnereakcje organizmu na bioinformace. Obowiązuje tu zasada – czym większa reakcja zwrotna, tym mniejsze ilości i większe przerwy pomiędzy nimi. Należy jednak zachować regularność przyjmowania preparatu. W ten sposób można regulować swoim własnym procesem regeneracji.

8. Wewszystkich przypadkach, gdy reakcja zwrotna trwa dłużej niż 14 dninależy odstawić preparat i poczekać aż bioinformacje dokończa pracę.Objawem będzie całkowita poprawa stanu zdrowia. Po zakończeniu reakcjizwrotnej można znów rozpocząć dawkowanie po kropli, a w następnymtygodniu dawkę zwiększyć.

9. W stanachostrych np. przy grypie i ale również wtedy, gdy cierpimy na schorzeniachroniczne a zachorujemy na nagle należy stosować wysokie dawki nowowprowadzanego preparatu na stany ostre i to bez pobaw, że spowodujemyreakcję zwrotną dla choroby chronicznej. W takich przypadkach korzystnejest podać 3 x dziennie 9 kropli. Takie ilości należy stosować tylkoprzez konieczny okres, przeważnie 1 – 2 dni, maksymalnie 5 dni. Wchwili gdy nagłe schorzenie ustąpi należy wrócić do stosowaniapoprzednich ilości preparatu.

 

Przerwy

Preparatypentagramu są pewnego rodzaju starterem, który rozpoczyna procesyregeneracyjne. W chwili gdy proces regeneracji zacznie przebiegać,należy stosowany preparat odstawić i pozwolić na dokończenie procesuregeneracji samemu organizmowi. Jeśli tego nie zrobimy organizmprzyzwyczai się do produktu i przestanie na niego reagować. W praktyceoznacza to: w przypadku lżejszych schorzeń trzytygodniową kurację, wśrednio ciężkich stanach trzytygodniową kurację + jeden tydzień przerwyi ponownie trzy tygodnie przyjmowania preparatu. Zaś poważnie choreosoby oraz osoby starsze powinny zastosować kurację 3 x trzy tygodniestosowania, z zachowaniem tygodniowej przerwy po każdych trzechtygodniach przyjmowania preparatu.

Ciałopotrzebuje czasu, aby naprawić wcześniejsze szkody. Jeśli będą Państwozamieniać preparat jeden na drugi z tygodniową przerwą, to może niewystarczyć. Zalecamy zrobienie 14 dniowej lub nawet miesięcznej przerwyw stosowaniu, w przypadku wymiany preparatów. Chodzi o to aby procesregeneracji został zakończony. Organizm może nie mieć wystarczającejilości energii, aby dokonywać napraw na dwóch poziomach jednocześnie.Podczas gdy po stosowaniu wcześniejszego preparatu centra kończąrozpoczęta regenerację, przedwczesne podanie nowego preparatuprzekieruje proces regeneracji na inny kierunek, i wyeliminujewcześniejszy pozytywny efekt stosowania. Młody organizm potrzebujemniej czasu na regenerację, z wiekiem zaś konieczne jest, by przerwy wprzyjmowaniu wydłużać.

Ekstremalna wrażliwość i nie odpowiednio silna reakcja

Kwestiata dotyczy osób z ekstremalnie wysoką wrażliwością na preparatybioinformacyjne, w przypadku których już po jednej kropli preparatuwystępuje niekorzystna reakcja. W takim wypadku korzystniej jestrozpocząć regenerację z zastosowaniem innego produktu, a na koniecprzejść do preparatu, który wywołał tak mocną reakcję zwrotną. Poprzezzmianę procesu osiągnięte zostanie przed wstępne oczyszczenie organizmuz innej strony, innym preparatem. Jeśli pomimo takiego postępowaniawystąpi nieodpowiedni odzew ze strony organizmu, zaleca sięzastosowanie oczyszczającej mieszanki ziół : 4 części wrzosu, 2,5 części mniszka lekarskiego oraz 2 części fenikułu (koper włoski).

Sposóbprzygotowania herbatki: Do ¾ litra wrz¹cej wody naleæy dodaę 2-3³yæeczki do herbaty mieszanki zio³owej. Gotowaę 2 – 3 minut, zarazprzecedzię. Popijaę ³ykami w ci¹gu ca³ego dnia aæ do godziny 17.Zio³owa mieszankź naleæy stosowaę przez okres trzech tygodni – ¾ litradziennie, nastźpnie zrobię tygodniow¹ przerwź. Kuracjź moæna powtarzaętrzykrotnie. Po takim wstźpnym oczyszczeniu organizmu moæna rozpocz¹ęprzyjmowanie preparatów z Pentagramu©. Wprzypadku gdy reakcja zwrotna na preparat występuje nadal w tym samymstopniu, należy pozostać przy stosowaniu po kropli w trybie dziennym,ewentualnie w jeszcze dłuższym trybie.

 • W chwili gdy pojawią się niektóre objawy reakcji zwrotniej znaczy to, że następuje szybka i dobra regeneracja.
 • Kobietomciężarnym nie wolno przyjmować żadnych preparatów. Wyjątkowo powyrażeniu zgody przez wykwalifikowanego lekarza. Również w przypadkupoważnych schorzeń należy stosować się do zaleceń lekarza.
 • Wprzypadku gdy stosujecie Państwo leki przepisane przez lekarza, niewolno bez jego zgody zrezygnować z ich przyjmowania. Jedynie lekarzzgodnie z Państwa stanem zdrowia może określić, które leki i w jakichdawkach są dla Państwa korzystne, a które już nieużyteczne.
 • W przypadku gdy znajdują się Państwo pod opieką lekarza, należy stosować się do jego poleceń.

Inne zastosowanie preparatów Pentagramu w praktyce

Możewydawać się, iż preparaty mają jedynie wewnętrzne zastosowanie,istnieją jednak jeszcze inne możliwości ich wykorzystania. Lekarze iterapeuci zauważają orgomny efekt w łączeniu koncentratów z kremami wzależności od aktualnego stanu zdrowia (Vironal – Droserin, Renol –Artrin, Regalen – Protektin, Korolen – Ruticelit, Gynex – Cytovital) ipolecają często dodawanie kremów w małej ilości również do kąpieli.

Okłady

Preparatymożemy stosować również zewnętrznie w formie okładów nad chorymorganem. W przypadku chorej wątroby, w celu przyspieszenia regeneracjimożna stosować okłady nad chorym obszarem z preparatu Regalen. Okładyrenolowe można zaś wykorzystać przy trądziku i bólach stawów. Pozostałepreparaty można nanosić w podobny sposób.

Przykładanie okładów to w praktyce kopiowanie klasycznej formy wykorzystania produktów (zwłaszcza infokosmetyki).

Sposób stosowania:Okład należy wykonać z waty lub innego chłonnego materiału. Do letniejwody należy dodać kilka kropli preparatu lub wycisnąć 1 cm kremuinformacyjnego, następnie w tak przygotowanym roztworze zwilżyć okład iprzyłożyć na chore miejsce. Okład można przykryć folią i przewiązaćbandażem lub chustą. Okłady stosujemy w miejscu położenia organów przez30 minut średnio 3x w tygodniu.

Kąpiele

Koncentratyi infokosmetyki możemy dodawać do kąpieli. Wtedy właśnie substancjeaktywne wchłanianie są przez skórę, co wraz z gorącem (ciepłą wodą)poprawia obieg krwi, wzmacnia układ immunologiczny, rozluźnia napiętemięśnie i przynosi ulgę w bólach mięśni i stresie. W trakcie kąpielimożemy również skorzystać z dobroczynnych właściwości aromaterapii.Olejki eteryczne zawarte w preparatach, parują w ciepłej wodzie ipoprzez płuca łatwo przenikają do krwioobiegu, szybko uspokajająpsychikę i powodują rozluźnianie mięśni.

Sposób stosowania:W przypadku koncentratu wystarczy 9 kropli na zwykłą wannę wody. Niemyjemy ciała mydłem, po kąpieli spłukujemy czystą wodą i jeszczewilgotne ciało nacieramy odpowiednim kremem. Jeśli stosujemyinfokosmetyki, 2 cm kremu wystarczą do przygotowania kąpieliemulsyjnej. Skórę po kąpieli spłukujemy czystą wodą, nie istniejepotrzeba nanoszenia kremu.

Zastosowanie w kosmetyce

Interesującejest wykorzystanie preparatów do produkcji maseczek i okładów wkosmetyce. Można je dodawać też do już gotowych maseczek i kremów.Wystarczy dodać kroplę koncentratu do preparatu kosmetycznego istarannie wymieszać.

Korolenmożna wykorzystać przy problemach z łupieżem we włosach. Wystarczywetrzeć preparat zawsze przed umyciem na 15 minut we włosy. W tensposób dostarczamy włosom bardzo dobry okład odżywczy o działaniuprzeciwgrzybiczym, zaś włosy uzyskają jedwabisty połysk.

Polecamyrównież odmładzającą maseczkę z Cytovitalem i Gynexem na twarz idekolt. Dlaczego polecamy właśnie te dwa produktyflZawierają one bowiemroślinne fitohormony, których znaczenie w kosmetyce wciąż jestniedoceniane. Zwłaszcza wpływ fitohormonów z lukrecji, któryjest obecnie szczegółowo badany laboratoriach światowej sławy firmkosmetycznych ze względu na jej niewątpliwe działanie odmładzające.Polecamy wypróbowanie tej kuracji, z wyniku będziecie Państwo zpewnością zadowoleni.

Sposób stosowania:Maseczki i okłady przykładamy na twarz na czas 8 minut, 4 x w tygodniu.Kilka kropli preparatu aplikujemy na wcześniej nawilżony kawałek waty iprzykładamy na twarz. Po zastosowaniu należy opłukać twarz jedynieczystą wodą. Na maseczkę albo okład całej twarzy wystarczą 3 kroplekoncentratu.

Jeślizdecydujecie się Państwo na maseczkę z infokosmetyków, należy nanieśćna twarz większą warstwę kremu i pozostawić niech działa, następnietwarz zmyć letnią wodą. Po kąpieli można w nawilżonych dłoniachrozetrzeć małą ilość kremu do uzyskania piany i nanosić na twarz.

Wykorzystanie preparatów w akupunkturze:

Preparatybioinformacyjne o szerokim spektrum działania można stosować również wakupunkturze. Spiralki igieł do akupunktury można zamaczać wpreparatach. Dzięki temu poprzez spiralki dochodzi do przekazaniainformacji do punktów akupunktury. Takie postępowanie wzmacnia ipogłębia kilkakrotnie skuteczności tej metody. Zaleca się postępowaniezawsze zgodne z stosowaniem preparatów.

Jeszcze coś o regeneracji

Przystosowaniu metody regeneracji w Pentagramie nie musimy zaopatrywaćorganizmu w olbrzymie dawki różnych rodzajów preparatów witaminowych imineralnych, których organizm nie potrafi właściwie wykorzystać, a ichnadmiaru pozbywa się z trudem. Jeśli damy organizmowi szansęzregenerowania się, potrafi on już sam efektywnie wykorzystać witaminyzawarte w dobrej jakości pożywieniu.

Właściwości przeciwutleniające produktów zapewniają zawarte w nich flawoniody, antocyjany, beta karoteny roślinne,przy czym należy podkreślić, że niektóre substancje roślinne mająkilkakrotnie wyższy efekt przeciwutleniający niż ten znany zdoświadczeń przeprowadzonych z witaminią E.

 

Słowo na zakończenie

Wzajemnepołączenie świata materialnego z biologicznym jest tak naturalne jakpołączenie klasycznej kuracji z naturalnymi procesami regeneracyjnymi.Oczywiste jest, że harmonizacja i profilaktyka zdrowia to coś więcejniż leczenie choroby. Lepiej przeznaczyć mniejszą kwotę finansową naprofilaktykę niż później na drogie leczenie.

Zastosowaniepreparatów firmy ENERGY w dziedzinie profilaktyki jest bardzo szerokie.Wykorzystując je obserwujemy dobre wyniki również tam, gdzie zawiodłymetody medycyny klasycznej. Skuteczne i korzystne jest połączeniestosowania leczenia według medycyny klasycznej ze stosowaniempreparatów Energy.

Dobrze dobrany przez lekarza sposób leczenia i delikatna harmonizacja doskonale uzupełniają się wzajemnie.

 

SPIS TREŚCI:

REGENERACJA W PENTAGRAMIE

PODSTAWOWE ZASADY

Harmonia

Zasada pentagramu

Stosunki między poszczególnymi organami

Meridiany

Meridian płuc

Meridian śledziony

Meridian wątroby

Meridian pęcherzyka żółciowego

Meridian splotu słonecznego

Meridian nerek

Meridian pęcherza moczowego

Meridian poczęcia

Meridian serca

Meridian jelita grubego

Meridian jelita cienkiego

Meridian osierdzia

Meridian żołądka

Meridian główny

Czakramy

Strefy odruchowe

Zegar biologiczny

Przykład analizy

BIOINFORMACYJNE PREPARATY ENERGY

Pentagram©

Vironal

Regalen

Renol

Gynex

Korolen

Infokosmetyka

POSZCZEGÓLNE ZALEŻNOŚCI

Organy

Tajemnice pożywienia

Przyporządkowanie preparatów bioinformacyjnych do meridianów

Bioinformacje

Zasady rezonansu i działanie bioinformacji na człowieka

Reakcje zwrotne

Promienniki kształtowe

SYSTEM REGENERACJI

Klucz do określenia odpowiedniego preparatu

System stosowania

Optymalne warunki regeneracji

Postępowanie regeneracyjne

Przerwy (pauzy)

Nadmierna wrażliwość i zbyt mocna reakcja

Inne wykorzystanie preparatów Pentagramu© w praktyce

Jeszcze coś o regeneracji

Słowo na zakończenie

 

 

 

Udostępniajcie nas w mediach społecznościowych

Nigdy nie wątp w to, że mała grupa otwartych ludzi potrafi zmienić świat.
W rzeczywistości to jedyna rzecz, która go zmienia.