Jeśli chcesz kupować produkty Energy w cenie klubowej
i korzystać z pozostałych przywilejów
Klubowicza – zarejestruj się.

Deklaracja przynależności klubowej

ENERGY POLAND SP. Z O.O.
             43-300 BIELSKO-BIAŁA , UL. 11 LISTOPADA 60,                  NIP 937-22-90-938

DANE KLUBOWICZA:

Imię *
Nazwisko *
Ulica *
Numer domu *
Numer lokalu
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Województwo *
Email *
Telefon *
informacje dodatkowe: dane działalności gospodarczej / dodatkowe produkty / inny adres do wysyłki / inne
MÓJ KLUB ENERGY/OPIEKUN *

DANE DOTYCZĄCE SPONSORA:

Imię
Nazwisko
Numer Sponsora

PAKIET STARTOWY ZAWIERA:

  • Kartę Rejestracyjną z numerem
  • Materiały informacyjne dotyczące produktów i Przewodnik
  • Produkty do pakietu startowego o wartości min. 100 zł (do wyboru):

Pakiet startowy zostanie wysłany pocztą na podany w deklaracji adres (koszt całkowity min. 120 zł. – uzależniony od ceny wybranych produktów).

ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ:

Klubowicz rozpoczyna współpracę z Energy Poland sp. z o.o. wykupując "pakiet startowy'' w cenie min. 120 zł (skład pakietu: Karta Rejestracyjna, materiały informacyjne, wybrane produkty z ofert Energy za min. 100 zł).
Zostaje mu nadany numer i otrzymuje identyfikator, który upoważnia go do zakupu produktów ENERGY w cenach hurtowych, ustalonych przez EP. Klubowicz nie jest zobowiązany do comiesięcznych zakupów.

 Jeden Klubowicz/Konsultant może posiadać tylko jeden aktywny w systemie identyfikator/numer karty klubowej.

Klubowiczowi za dokonany obrót w każdym miesiącu kalendarzowym należy się rabat wynikający z Rozliczenia Miesięcznego (RM) wysyłanego do około 25 dnia następnego miesiąca. Dla Klubowicza RM jest podstawą naliczenia rabatu za zakup towarów w okresie wskazanym na RM. Sposób naliczenia rabatu znajduje się w Przewodniku.
Klubowicz zobowiązany jest do skontrolowania produktu i opakowania w chwili jego odbioru. Późniejsze reklamacje tego typu nie będą rozpatrywane.
Wszystkie inne reklamacje rozpatrywane są wg obowiązującego Regulaminu reklamacji Energy Poland sp. z o. o.
Podanie nieprawdziwych danych w powyższym formularzu jest równoznaczne z utratą statusu Klubowicza.
Deklaracja ważna przez 12 miesięcy od daty podpisania (z możliwością przedłużenia).

Gdzie trafia wypełniona deklaracja?
Deklaracja po wypełnieniu i aktywacji przez klienta trafia na dwa adresy e-mail:
➢ energy.poland@energy.sk
➢ adres wybranego z listy KE


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (D.O.) przez firmę Energy Poland sp. z o.o. w celach marketingowych, w okresie ważności deklaracji klubowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
Wiem, że mam prawo: żądania dostępu do D.O. , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia; cofnięcia zgody na przetwarzanie D.O. w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie D.O. narusza przepisy prawa; podanie D.O. jest warunkiem zawarcia umowy – Deklaracji Przynależności Klubowej i korzystania z należnych klubowiczowi profitów; D.O. NIE będą przetwarzane w sposób o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Energy Poland sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)

Za przesyłkę zapłacisz przy odbiorze.

Udostępniajcie nas w mediach społecznościowych

Nigdy nie wątp w to, że mała grupa otwartych ludzi potrafi zmienić świat.
W rzeczywistości to jedyna rzecz, która go zmienia.